Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015 w liczbach:

  • Na konkurs wpłynęło ogółem 51 wniosków – z tego 1 wniosek wpłynął po terminie.
  • Na pierwszym etapie rozpatrywania wniosków pracownik Centrum dokonał  weryfikacji  50 wniosków pod względem wymogów formalnych. 
  • Wnioskodawcy prosili w nich o dofinansowanie w wysokości  3 936 143,38 zł  (średnio zatem 78 722,87 zł na jeden projekt) i zakładali wymianę 1312 dzieci i młodzieży z Polski i Rosji (nie licząc opiekunów).

Z powodów wad formalnych pozostawiono bez rozpoznania 6 wniosków.  Pozostałe 44 wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej przez członków Komisji Konkursowej, która na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2015 r. na drodze uchwał rekomendowała do dofinansowania 30 przedsięwzięć na łączną kwotę 1 700 368,92 złotych (w wysokości od 33 000 zł do  86 000 złotych).

  • Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej Dyrektor CPRDiP udzielił dofinansowania 22 wnioskodawcom na łączną sumę 1 257 937,47 zł, co pozwoliło zrealizować projekty wymiany z udziałem  ok. 550 dzieci i młodzieży (plus ok. 115 opiekunów). Do 29 czerwca 2015 r. Centrum podpisało  umowy na dofinansowanie przedsięwzięć ze wszystkimi wnioskodawcami.

W 2015 roku dofinansowanie otrzymały następujące podmioty:

Tematy przewodnie w 2015 roku:

  1. Tylko ten, kto jest dorosłym i pozostał dzieckiem, jest człowiekiem! ( Erich Kästner) Ile z dzieciństwa zachowujemy w dorosłości.
  2. Młodzież na współczesnym rynku pracy – szanse, wyzwania i obawy.
  3. Barokowe metamorfozy w sztuce, literaturze, muzyce i architekturze Polski i Rosji.
  4. 70 rocznica zakończenia II wojny światowej i jej miejsce w pamięci historycznej Polaków i Rosjan.
  5. Rock to bunt?  Legendy polskiej i rosyjskiej sceny muzycznej. Czy ich przekaz jest nadal aktualny?
  6. Nowe technologie i komputeryzacja społeczeństw. Czy postęp technologiczny sprzyja zbliżeniu narodów?

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej