Pierwsze spotkanie Kaczmarskiego z Wysockim miało miejsce wiosną 1974 roku. Po tym spotkaniu skomponował pierwszą ze swoich czterech słynnych „Obław”.  Drogi Kaczmarskiego i Wysockiego przecinały się, artyści wzajemnie się inspirowali, ale mimo to postać Kaczmarskiego jest w Rosji wciąż mało znana. Projekt KACZMARSKI.RU ma za zadanie tę sytuację zmienić. 

Jacek Kaczmarski to postać kultowa. Dla Polaków jest tak samo ważny, jak Włodzimierz Wysocki dla Rosjan i co ciekawe to właśnie twórczość Wysockiego w dużej mierze ukształtowała Kaczmarskiego jako poetę. Kaczmarskiego nazywano „głosem Solidarności”. Słynne „Mury” na motywach „L'estac” katalońskiego artysty Lluisa Llacha potraktowano jako nieformalny hymn „Solidarności”. Właściwie to nie są antykomunistyczne pieśni. Jak większość utworów Wysockiego, mówią one o wolności i godności. Komunizm nie ma monopolu na prześladowanie jednostki – mówił poeta.

Jestem po prostu rusofilem-antykomunistą – lubił powtarzać Kaczmarski, który był silnie związany z rosyjską kulturą. Przetłumaczył obozową balladę „Czarne suchary”. Pod wrażeniem filmu Tarkowskiego napisał wiersz „Rublow”. Na podstawie obrazu Fiedotowa stworzył zakorzenioną w rosyjskiej mentalności piosenkę „Encore, jeszcze raz!”. Jednym z ostatnich literackich komentarzy Kaczmarskiego na temat Rosji był utwór „Obłomow, Stolz i ja” (2001), który powstał na podstawie powieści Gonczarowa.

Inicjatywa Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Instytutu Polskiego w Moskwie i  „Teatrum na Sierpuchowkie” ma na celu przybliżenie rosyjskiemu widzowi twórczość Jacka Kaczmarskiego. W ramach projektu KACZMARSKI.RU przetłumaczono wybrany utwory Jacka Kaczmarskiego na rosyjski. 25 i 26 października zostaną one wykonane przez rosyjskich i polskich artystów na deskach Teatrum na Sierpuchowkie. Bilety można nabyć za symboliczną kwotę 3 rubli w kasach teatru.

Gościem specjalnym koncertu będzie Aleksander Trąbczyński, aktor, wykonawca piosenki literackiej, tłumacz i autor tekstów. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Debiutował w poznańskim Teatrze Nowym rolami w przedstawieniach Rewizor Nikołaja Gogola (reż. Izabella Cywińska) i Gbury Carla Goldoniego (reż. Janusz Nyczak). Od 1982 r. związanym z Teatrem Powszechnym w Warszawie. Występował w przedstawieniach m.in. Zygmunta Hübnera, Andrzeja Wajdy, Piotra Cieślaka, Piotra Cieplaka, Krystyny Jandy. Grał w filmowym cyklu Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego, a także w Rozmowach o miłości Mirosława Gronowskiego, Kwartecie Tomasza Zygadły, Psim sercu Janusza Dymka. Realizuje i wykonuje programy muzyczno-literackie: Czas ciemnej gwiazdy wg wierszy Zbigniewa Herberta, Ech Wołodia z pieśni Włodzimierza Wysockiego, Mężczyzna z Ipanemy z własnymi spolszczeniami piosenek Antonia Carlosa Jobima. Swoje pasje muzyczne i tekściarsko-limeryczne realizuje też z przyjaciółmi w cyklu wieczorów „Trąba na pniu”.

Za realizację dźwięku podczas koncertu będzie odpowiadał Rafał Paczkowski, realizator dźwięku, muzyk, kompozytor. Absolwent reżyserii dźwięku na Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Realizował muzykę m.in. do filmów: Trzy kolory Krzysztofa Kieślowskiego, Tajemniczy ogród Agnieszki Holland, Przedwiośnie Filipa Bajona oraz Bandyta Macieja Dejczera. Realizator dźwięku wielu albumów polskich wykonawców. Do najbardziej znanych pozycji, które realizował należą: Tak! Tak! i Obywatel G.C., Biała armia Bajmu, Dotyk Edyty Górniak, Love Edyty Bartosiewicz, Tacy sami, Zawsze tam, gdzie ty i Na na Lady Pank. Na wielu płytach brał czynny udział jako muzyk grający na instrumentach klawiszowych. Zdobywca Nagrody Akademii Fonograficznej „Fryderyk” w 2003 r. w kategorii Produkcja Muzyczna Roku (wraz z Marcinem Pospieszalskim) za realizację płyty zespołu Raz, Dwa, Trzy Trudno nie wierzyć w nic.

  • Data: 25/26 października 2018 (czwartek, piątek) godz. 19:00
  • Miejsce: Teatrum na Sierpuchowkie, Nowa Scena, Мoskwa, ul. Pawłowska 6
  • Organizatorzy: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Warszawa), Instytut Polski w Moskwie, Teatrum na Sierpuchowkie
  • Bilety dostępne TUTAJ

 #KaczmarskiRU #kluczdodialogu 

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.