W pilotażowej edycji konkursu w 2012 r. udzielono dotacji 17 wnioskodawcom na łączną kwotę 888 000 złotych.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, realizując ustawowy obowiązek inicjowania i wspierania polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży, uruchomiło 25 stycznia 2012 r. pilotażowy konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012”.

Uczestnicy projektu

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012 w liczbach:

 • wpłynęło ogółem 75 wniosków, z których wymogi formalne spełniło 65 (cztery dotarły po terminie składania wniosków, a sześć nie spełniło kryteriów formalnych).
 • łącznie aplikowano o środki w wysokości około 5 milionów złotych, a wszystkie zgłoszone projekty obejmowały wymianę blisko 2000 uczestników z Polski i Rosji.
 • Komisja Konkursowa zaproponowała dofinansowanie 20 przedsięwzięć na łączną kwotę 1 030 000 złotych.
 • ostatecznie dofinansowano 18 wnioskodawców na łączną sumę 900 000 złotych (poszczególnym wnioskodawcom przyznano dofinansowanie w wysokości od 12 000 do 75 000 złotych). 

Podpisano umowy z 17 podmiotami (jeden zrezygnował z powodu wycofania się rosyjskiego partnera). Najliczniejszą grupę wśród zwycięskich wnioskodawców stanowiły szkoły i stowarzyszenia – po 6 podmiotów, następnie uczelnie wyższe – 4 podmioty oraz 1 fundacja. Geograficznie położenie partnerów rosyjskich przedstawia się następująco: Obwód Kaliningradzki: 5 partnerów, centralna Rosja (Moskwa, Smoleńsk, Jarosław) – 5 partnerów, Petersburg – 4 partnerów, Karelia – 1 partner, Kraj Krasnojarski – 1 partner, Obwód Archangielski – 1 partner. Realizacja wszystkich projektów nagrodzonych w Konkursie pozwoliła na wymianę 572 dzieci i młodzieży z opiekunami. 

 • Wszystkie projekty wymiany zostały zrealizowane w przewidzianym terminie. 

Tematy przewodnie w 2012 r.: 

 • Europa Napoleona w oczach Polaków i Rosjan
 • Polacy w Rosji, Rosjanie w Polsce – zesłańcy, odkrywcy, budowniczowie, żołnierze, twórcy, emigranci
 • Europa w literaturze polskiej i rosyjskiej
 • Architektura w Polsce i Rosji w drugiej połowie XIX w. – inspiracje, wpływy, oddziaływania, podobieństwa i różnice
 • Transgraniczne szlaki historyczne i kulturalne w strefie małego ruchu granicznego – konkurs na projekty wspólnie opracowanych szlaków.

Wykaz uczestników „Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży” w 2014 roku (lista polskich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie i ich rosyjskich partnerów):

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku / Moskiewski Uniwersytet im. S. Witte, Włodzimierski Instytut Biznesu,Moskiewski Instytut Energetyczny     
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce/ Średnia Szkoła Ogólnokształcąca w Donskoje              
 • Uniwersytet Wrocławski/ Bałtycki Uniwersytet Federalny im. E. Kanta w Kaliningradzie             
 • Publiczne Gimnazjum nr 4 im. J. Kochanowskiego w Opolu/ Zespół Szkół nr 1441 w Moskwie
 • Piastun – Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży/ Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu 
 • Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im R. Schumana w Myszkowie/ Szkoła nr 594 w Petersburgu      
 • Stowarzyszenie „Edukacja-Młodzież” w Pleszewie/ Rosyjski Związek Młodzieży            
 • Stowarzyszenie „Sztuka i Środowisko” w Olsztynie / Technikum Artystyczno-Przemysłowe w Kaliningradzie   
 • VI LO im. S. Czarnieckiego w Szczecinie/Szkoła nr 216 w Petersburgu   
 • Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu/ Szkoła Korpusu Kadetów w Smoleńsku              
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie/ Państwowy Uniwersytet w Pietrozawodsku
 • Stowarzyszenie Genius Loci - Duch Miejsca/ Krasnojarska Regionalna Organizacja Młodzieżowa
 • Projekt Tarnów/ Administracja Miasta Kotłas, Polonia Kotłasu, Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo w Kotłasie            
 • Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie/ Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Petersburgu, Państwowy Uniwersytet Komunikacyjny w Petersburgu 
 • Zespół Szkół w Opalenicy/ Gimnazjum nr 40 w Kaliningradzie  
 • Fundacja Instytut Artes Liberales”/ Centrum Badań Społeczno-Politycznych „Russkaja Bałtika”, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie
 • Stowarzyszenie Teatralna Chata/ Studio Teatralne M-art. Teatr Dożdiej            

Dodatkowo w grudniu 2012 r. w Warszawie odbyły się trzydniowe  Polsko-Rosyjskie Warsztaty Młodzieży, w których wzięło  blisko 100 dzieci i młodzieży z Polski i Rosji (nie licząc opiekunów), dla których przygotowano specjalny program obejmujący m.in.  szereg gier i zabaw integracyjnych oraz miejską grę uliczną na terenie Warszawy. Koordynatorzy projektów zrealizowanych w ramach Konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012” spotkali się na specjalnym zebraniu z pracownikami CPRDiP celem przedyskutowania założeń samego konkursu, jak i problemów związanych z praktyczną realizacją wymiany młodzieży.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej