Intersection: Russia/Europe/World to portal Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, gdzie regularnie ukazują się oryginalne analizy, raporty i eseje dotyczące zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych w Rosji oraz ich konsekwencji regionalnych, europejskich i światowych. 

To otwarta platforma, dająca głos ekspertom i naukowcom, którzy proponują oryginalne analizy. To miejsce wspierające przejrzystość debaty publicznej. Celem projektu jest również poszukiwanie i promowanie nowej generacji krajowych i zagranicznych ekspertów zainteresowanych Rosją.

Teksty ukazują się w języku rosyjskim i angielskim

"Po co to robimy? (...) Pytanie mojego znajomego jednak wymaga odpowiedzi, zwłaszcza w kontekście The Intersection Project – przedsięwzięcia o międzynarodowym charakterze, dotyczącego Rosji i adresowanego zarówno do Rosjan jak i wszystkich naszych angielsko i rosyjskojęzycznych czytelników. Dlaczego to więc robimy?

Spór o Rosję, o to czym jest, czym być powinna, o jej łączność z cywilizacją europejską, szanse przyswojenia demokracji, zbliżenia się do nowoczesność ma już kilkusetletnią tradycję. Jest integralną częścią rosyjskiej tożsamości, politycznej myśli i kultury. Z tego powodu każda inicjatywa – nawet najbardziej niewinna, wcześniej czy później będzie w Rosji skonfrontowana z pytaniem „A wy protiw’ kogo?” Jakiej Rosji ona służy? Za jaką Rosją się opowiada? Czy jest inicjatywą słuszną, czy niesłuszną, a więc szkodliwą, lub wręcz wrogą? Spór o kierunek rozwoju własnego państwa, o wartości konstytuujące rosyjską wspólnotę będą musieli rozstrzygnąć sami Rosjanie. Ale świat zewnętrzny nie może się zadowalać rolą biernego obserwatora. Niezależnie od tego, w jaki sposób Rosjanie będą manewrować swoim okrętem, będzie on wzbudzać fale, a więc rodził konsekwencje dla świata zewnętrznego. Dlatego nie możemy być wobec zjawisk zachodzących w Rosji obojętni. Będziemy śledzić rosyjskie spory i je analizować. Będziemy się interesować zewnętrznymi aspektami zachodzących w Rosji procesów politycznych, ekonomicznych, prawnych i społecznych, a także dokonywanych wyborów: moralnych i ideowych. Nie jest nam bowiem obojętne, jakim państwem Rosja jest dziś i jakim będzie w przyszłości.

Do tej rozmowy zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani uczciwą wymianą poglądów. Mogą pisać z pozycji lewicowych lub prawicowych, pod warunkiem wszakże, że będą to pozycje demokratyczne. Zapraszamy wszystkich, którzy nie zarzucają swoim adwersarzom w sporze zdrady, wysługiwania się obcym mocarstwom, ani też intencji działania na „zgubę Rosji”. Takie postawienie sprawy wynika z naszego pragmatyzmu. Chcemy rozmawiać o Rosji, która ma przyszłość. A Rosja imperialna i autorytarna przyszłości nie ma."

Źródło: "Why are we doing this?", dr Sławomir Dębski 

Zapraszamy do lektury: intersectionproject.eu

Rozmowa twórców portalu z PAP

Wywiad dostępny także w formacie PDF

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej