Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014 - w liczbach:

 • Na konkurs wpłynęło ogółem 95 wniosków – z tego 3 wpłynęły po terminie.
 • Na pierwszym etapie rozpatrywania wniosków pracownik Centrum dokonał weryfikacji 92 wniosków pod względem wymogów formalnych.
 • Wnioskodawcy prosili w nich o dofinansowanie w wysokości 7 169 317,64 zł (średnio zatem 77 927,35 zł na jeden projekt)
 • Zakładali wymianę 2518 dzieci i młodzieży z Polski i Rosji (nie licząc opiekunów).

Uczestnicy projektu

Z powodów wad formalnych pozostawiono bez rozpoznania 15 wniosków. Pozostałe 77 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej przez członków Komisji Konkursowej, która na posiedzeniu 7 kwietnia 2014 r. na rekomendowała do dofinansowania 32 przedsięwzięcia na łączną kwotę 1 673 248,64 złotych (w wysokości od 31 347,50 do 70 000 złotych). 

Po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej Dyrektor Centrum udzielił dofinansowania 6 wnioskodawcom na łączną sumę 306 347,50 złotych, co pozwoliło zrealizować projekty przewidujące udział w wymianie 194 dzieci i młodzieży (nie licząc opiekunów).

 • Dzięki dodatkowym środkom uzyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się ostatecznie dofinansować łącznie 21 projektów na łączną kwotę 1 148 853,40 złotych.
 • Pozwoliło to na uczestnictwo w wymianie 299 młodych Polaków wraz z 66 opiekunami oraz 297 młodych Rosjan wraz z 60 opiekunami (razem 722 osoby).

Tematy przewodnie w 2014 r.: 

 • „I wojna światowa. Śladami naszych przodków”;
 • „Dawne wierzenia ludowe w baśniach, legendach oraz współczesnej literaturze Polski i Rosji”;
 • „Jedność Europy dla Polaków i Rosjan. 25 lat po zakończeniu zimnej wojny”;
 • „Obraz sąsiada w kulturze. Polacy – Rosjanie: wzajemna percepcja”;
 • „Propaganda w architekturze na przykładach Polski i Rosji”;
 • „Przyroda Polski i Rosji oraz metody jej ochrony”.

Wykaz uczestników „Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży” w 2014 roku (lista polskich podmiotów i ich rosyjskich partnerów):

 • Zespół Szkół im. J. Piłsudskiego w Garwolinie / Liceum Dierżawińskie w Pietrozawodzku
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legnicy / Technikum Rolnicze w Miczurinskoje
 • Towarzystwo Miłośników Starożytności Wrocław / Sankt Petersburski Uniwersytet Państwowy
 • Gimnazjum nr 19 w Gdańsku / Szkoła nr 1 w Swietłogorsku
 • Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Psarach / Szkoła-internat dla dzieci niewidomych i niedowidzących nr 1 im. Grota w Petersburgu
 • Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im. J. Kusocińskiego w Gdańsku / Gimnazjum nr 40 w Kaliningradzie
 • Gmina Bartoszyce / Szkoła Średnia nr 2 w Kaliningradzie i Szkoła w Pieriesławskoje
 • Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu / Korpus Kadecki im. Feldmarszałka Kutuzowa w Smoleńsku
 • Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie / Państwowa Zawodowa Szkoła Średnia w Swietłym
 • Fundacja Centrum Dialogu Kultur im. Jakuba Kołasa w Chełmnie / Kaliningradzka Społeczna Regionalna Organizacja Dzieci i Młodzieży „Artbiuro 39”
 • Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Terenowy w Słupsku / Młodzieżowy Teatr Panowa w Archangielsku
 • Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejscа Ruda Śląska / Krasnojarska Pozarządowa Regionalna Organizacja Młodzieżowa INTERRA
 • Powiat Bełchatowski / Średnia Szkoła Ogólnokształcąca nr 7 w Kaliningradzie
 • Piastun – Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży Opole / Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży„Inicjatywa”w Ełku / Szkoła Przyszłości w Bolszom Isakowie
 • Gimnazjum nr 4 im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Tychach / Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca z internatem dla osób niewidomych nr 1 w Moskwie
 • Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej / Technikum Technologiczne w Ka- liningradzie
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu / Instytut im. Surikowa w Moskwie
 • Miasto Gorlice / Artystyczna Szkoła dla Dzieci im. D. Bortniańskiego w Petersburgu
 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Beskidy w Brzuśniku / Gimnazjum nr 2 w Nowosybirsku
 • Uniwersytet Wrocławski / Uniwersytet Państwowy w Sankt Petersburgu

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej