Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych przyjął uczniów z Usola Syberysjkiego.

Temat przewodni projektu brzmiał „Tylko ten, kto jest dorosłym i pozostał dzieckiem, jest człowiekiem! (Erich Kästner). Ile z dzieciństwa zachowujemy w dorosłości”. Wiele atrakcji towarzyszyło pobytowi młodych Rosjan w Polsce, wzięli udział w rajdzie na Diabelski Kamień,  bawili się w podchody czy śpiewali przy ognisku. Zwiedzili dworek Stefana Żeromskiego i bawili się w gry naszych dziadków, m.in. toczenie fajerki, strzelanie z proc. Następnie pojechali do Kielc do Muzeum Zabawek, gdzie obejrzeli wystawę lalek z całego świata, ale również zabawki historyczne i ludowe. Rosjanie zachwycili się Wzgórzem Zamkowym, poprosili o możliwość zwiedzenia Katedry oraz podziwiali polską sztukę w Muzeum Narodowym. Spacerowali po ogrodzie włoskim. Nie obyło się także bez wyprawy w Góry Świętokrzyskie. Grupa wspięła się na Łysicę. Na Świętym Krzyżu podziwiali krajobrazy na tarasie widokowym, gołoborze a w Muzeum Przyrodniczym zapoznali się z historią Gór Świętokrzyskich. Salwy śmiechu wywołały gry terenowe w Osadzie Średniowiecznej. Udział w nich zintegrował grupy i pozwolił zaznać rywalizacji. 

Uczniowie z Mąchocic Kapitulnych i młodzież z Usola Syberyjskiego wspólnie bawili się również w wiosce indiańskiej w Zaborzu. Rywalizowali ze sobą jako Apacze i Komancze w różnych konkurencjach, z których największym zainteresowaniem cieszyło się strzelanie z łuku. Wykonywali własnoręcznie ozdoby indiańskie, a nawet pomalowali sobie twarze specjalnymi kredkami. Siedząc w prawdziwych namiotach rdzennych Amerykanów (teepees) wymyślali okrzyki plemienne oraz uczyli się angielskich słów i zwrotów związanych z kulturą Indian. Rywalizację wygrało plemię Apaczów.

Uczestnicy projektu spotkali się również w ZS w Mąchocicach Kapitulnych i zaprezentowali na pożegnanie minikoncerty. Ostatniego dnia pobytu Rosjanie mieli okazję zwiedzić Zamość. Dzieci i nauczyciele z obu szkół zaprzyjaźnili się i z niecierpliwością oczekują kolejnego spotkania.  

We wrześniu grupa młodzieży polskiej wraz z opiekunami przebywała z rewizytą w Gimnazjum Nr 1 w Usolu Syberyskim. Pobyt przebiegał niezwykle ciekawie i gimnazjaliści są pełni pozytywnych wrażeń. Przebywali w szkole, gdzie mogli poznać specyfikę pracy rosyjskiej placówki, zwiedzili Usole Syberyjskie, miasto które ma niezwykłą historię z Polską w tle, ponieważ w to miejsce zsyłani byli Polacy biorący udział w powstaniu styczniowym. 

Wyjechali również do Listwianki nad Bajkałem, zwiedzili Muzeum Bajkału i przyglądali się tresurze fok. Mieli okazję zwiedzić także Irkuck. Przebywali w Konsulacie Polskim. Spotkali się także z Kardynałem Kazimierzem Nyczem, który przebywał w Katedrze Irkuckiej. 

Źródło: www.zs-machocice.plwww.zs-machocice.pl/newsy

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.