Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży to projekt, który miał na celu integrację młodych Polaków i Rosjan poprzez zgłębienie polskiej i rosyjskiej alternatywnej sceny muzycznej. Całości przyświecał temat: „Rock to bunt? Legendy polskiej i rosyjskiej sceny muzycznej. Czy ich przekaz jest nadal aktualny?”.

W wymianie wzięło udział dziesięcioro rusycystów z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz dziesięcioro polonistów z Katedry Filologii Słowiańskich Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego wraz z opiekunami.

Zadaniem studentów była analiza tekstów piosenek pod wieloma aspektami, a następnie ich tłumaczenie. Uczestnicy wymiany nie byli zdani wyłącznie na siebie, podczas swojej pracy mogli liczyć na wsparcie grona zacnych profesjonalistów. W Moskwie i na Śląsku spotkali się z wykładowcami akademickimi, tłumaczami i przedstawicielami kultury. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: prof. Jurij Domański (znawca rosyjskiej poezji rockowej), prof. Bazilewski (pracownik Instytutu Literatury Światowej, poeta i tłumacz), Konstanty Usenko (autor „Oczami radzieckiej zabawki. Antologia radzieckiego i rosyjskiego rocka”), którego książka posłużyła jako inspiracja do realizacji projektu.

Zatem kilka słów o przebiegu projektu… Wymiana rozpoczęła się w Moskwie w czerwcu 2015 r. Wtedy też studenci z Polski odwiedzili swoich kolegów z Moskwy. W październiku miała miejsce rewizyta w Katowicach. W międzyczasie studenci kontaktowali się ze sobą za pomocą mediów społecznościowych i dopracowywali swoje teksty. Już na samym początku uczestnicy wymiany zostali wprowadzeni w tematykę tłumaczenia piosenek. Następnie zostali dobrani w pary i wybrali piosenki, z którymi mieli nie rozstawać się przez najbliższe miesiące. Studenci postawili m.in. na takie zespoły jak: DDT, Kult, T.Love, Kino, Perfect, Nautilus Pompillius, Leningrad. Wyniki swojej pracy przedstawili podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Przestrzenie Przekładu na Uniwersytecie Śląskim.

Teatr.doc, teatr Korez, Mosfilm, Kopalnia GUIDO w Zabrzu, Muzeum Śląskie, Fotoloft w Moskwie, Moskiewski Festiwal Filmowy, spotkanie z Nikołajem Koladą w Teatrze Śląskim i popołudnie poetyckie z Marcinem Świetlickim we Wrocławiu, wycieczka po wrocławskich muralach i dzielnicach robotniczych Katowic, spacer śladami Mistrza i Małgorzaty to tylko kilka miejsc i wydarzeń, które towarzyszyły intensywnej pracy nad tłumaczeniami.

Atmosferę alternatywnego poznawania kultury i miast podgrzał koncert zespołu Nogu svelo w Moskwie oraz nieformalnego kolektywu rockowego w Katowicach, którego członkowie wykonali m.in. piosenki przetłumaczone w ramach projektu.

Opierając się na wrażeniach uczestników wymiany wniosek może być tylko jeden: warto!

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.