Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży w Gimnazjum nr 19 w Gdańsku po raz trzeci!

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 19 w Gdańsku po raz kolejny raz przystąpili do konkursu Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży organizowanego przez Centrum. W tym roku tematem przewodnim była 70 rocznica zakończenia II wojny światowej i jej miejsce w pamięci Polaków i Rosjan. Podczas realizacji przedsięwzięcia odbyły się dwa spotkania, pierwsze w Polsce, drugie w Rosji.

Część polska odbyła się w pierwszym tygodniu wakacji. Uczestniczyła w niej młodzież z Gdańsk oraz młodzież ze Liceum Ogólnokształcącego Progimnazjum Vektor z Zielienogradska (obwód kaliningradzki). Wspólnie uczestniczyli w warsztatach historycznych: „Bohaterstwo żołnierzy polskich i rosyjskich w czasie II wojny światowej” oraz zwiedzali Westerplatte. Nie zapomnieli również o historii Gdańska i wszystkich ważnych miejscach związanych z II wojną światową. Goście z Rosji byli poruszeni ogromem zniszczeń tego miasta. Zaciekawiła ich również wystawa w Europejskim Centrum Solidarności: „Koniec wojny”. Młodzież złożyła również kwiaty w miejscach pamięci. Jednak najtrudniejszym momentem spotkania okazała się wizyta w dawnym nazistowskim obozie zagłady Stutthof. Szczególną uwagę zwrócił związek tego miejsca z osadą Jantarnoje (obwód kaliningradzki). Okazało się, że jeden z marszy śmierci, który wyruszył z tego nazistowskiego obozu prowadził i zakończył się w miejscowości, którą uczniowie zwiedzili po rosyjskiej stronie. W ostatnim dniu wymiany odbyły się warsztaty plastyczne, ich tematem przewodnim były słowa Abrahama Lincolna: „Nie ma nic dobrego w wojnie. Z wyjątkiem jej końca”. 

Źródło: www.gimnazjum19.internetdsl.pl

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.