Objazd historyczny studentów z Olsztyna i Kaliningradu w ramach "Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2015".

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie były partnerami projektu zrealizowanego w ramach konkursu "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015" współfinansowanego ze środków Centrum. Tematem przewodnim przedsięwzięcia było miejsce II wojny światowej w pamięci historycznej Polaków i Rosjan.

W ramach projektu przeprowadzono objazd historyczny studentów polskich i rosyjskich po miejscach związanych z najnowszą historią Warmii i Mazur oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Uczestnicy objazdu wzięli udział w wykładach naukowych dotyczących roli Prus Wschodnich w rosyjsko-niemieckich zmaganiach wojennych w czasie I i II wojny światowej, działań Armii Czerwonej w kontekście wyzwalania obszaru byłych Prus Wschodnich oraz miejsc pamięci związanych z II wojną światową w Polsce i Rosji.

Odwiedzono następujące miejsca w Polsce i Rosji związane (bezpośrednio i pośrednio) z historią II wojny światowej Warmii i Mazur:

  • Muzeum w Stębarku,
  • Muzeum Wilczy Szaniec w Gierłoży,
  • Muzeum Bursztynu i Muzeum-Bunkier w Kaliningradzie,
  • Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie.

W trakcie objazdu historycznego studenci z Polski i Rosji skonfrontowali swoje opinie, wiedzę i stereotypy dotyczące przebiegu II wojny światowej na terenie byłych Prus Wschodnich oraz roli Armii Czerwonej w wyzwalaniu tych ziem. Obie grupy studentów, polska i rosyjska, były zgodne co do tego, iż przedsięwzięcie powinno być początkiem intensywnych kontaktów społeczności akademickich z obu uniwersytetów.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej