Spotkania, pożegnania, tysiące kilometrów do przejechania, czyli "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015" pod nazwą „Huśtawka z rękodziełem”.

Tegorocznej wymianie młodzieżowej dofinansowanej ze środków Centrum oraz Miasta Słupsk przyświecało hasło „Tylko ten, kto jest dorosłym i pozostał dzieckiem, jest człowiekiem! (Erich Kästner) Ile z dzieciństwa zachowujemy w dorosłości?”. Na to pytanie szukała odpowiedzi młodzież polska i rosyjska. Na ulicach Archangielska i Słupska. Czy ją znalazła?

Wizyta na dalekiej północy

Młodzi Polacy i Rosjanie spotkali się najpierw w dalekim Archangielsku. Partnerem wymiany było Państwowe Muzeum Drewnianego Budownictwa i Sztuki Ludowej Północnych Rejonów Rosji – Małyje Korieły, położone 28 km od centrum miasta. Polska młodzież wzięła udział w kilku rożnych warsztatach, m.in. rzeźbienia w kości, tkackich, tradycyjnego rzemiosła, zdobienia strojów weselnych i tanecznych, plecionkarstwa z kory brzozy… Dorosłe osoby uczyły młodzież bawiąc się przy tym doskonale.

Każdy dzień wypełniony mieliśmy po brzeg.  Mieszkaliśmy w Archangielsku i na warsztaty dojeżdżaliśmy do Małych Korjełow. Poza tym odwiedziliśmy trzy rożne szkoły, w których młodzież uczy się rzemiosła. Widzieliśmy rzeczy, których nigdzie indziej byśmy nie zobaczyli. Nasza młodzież była bardzo zadowolona. Nawiązali nowe kontakty, zaprzyjaźnili się. Było super .- opowiada Agnieszka Pienkos, jedna z opiekunek grupy polskiej.

 Podczas pobytu w Rosji polska grupa na jednej z głównych ulic Archangielska zrobiła happening, wciągając w zabawę przechodniów. Na drzewach porozwieszała mini-witraże, ustawiła stół i filcowała dredy, skakała w gumę i skakankę… Przywoływała przeróżne zabawy z dzieciństwa. Okazało się, że nie są one obce Rosjanom. Ani tym młodszym, ani starszym.

– Ludzie zatrzymywali się i przyglądali, co robimy – dodaje Aleksandra Karnicka, druga opiekunka grupy. – Było duże zdziwienie. Niektórzy włączali się w zabawy. Kiedy zaczęliśmy śpiewać:

„Onse madonse flore,
omade omade omadeo deo riki tiki, 
sprzedajemy naleśniki, 
naleśniki są gorące 
i kosztują trzy tysiące, 
raz dwa trzy!”

Okazało się, że Rosjanie znają tę wyliczankę, a zabawa u nich nazywa się „Gorące naleśniki”.

Kiedy dowiedziałam się, że mogę jechać do Rosji trochę się obawiałam. Nie mogłam jednak przepuścić takiej okazji. Cieszę się, że ruszyłam w podroż do nieznanej Rosji z najwspanialszymi ludźmi u boku. To, co tam zobaczyłam całkowicie mnie zaskoczyło. Ludzi, których poznałam nie zapomnę do końca życia. Chodziłam po mieście, które miało piękną i monumentalną zabudowę – ale tylko w części reprezentacyjnej. Boczne uliczki nie były już takie zachęcające, ale spacer nimi był jak przechadzka po innym świecie, świecie młodości moich rodziców. Świetne doświadczenie. Taki był Archangielsk. Na warsztatach świetnie się bawiłam i dużo nauczyłam. W muzeum Малые Корелы poznałam historię Rosji, w szkołach spełniałam się artystycznie. Na naszym pokazie, podczas którego zapraszaliśmy przechodniów do zabawy, do odkrywania w sobie dziecka, poznałam mnostwo ludzi, ktorzy nie bali się do nas podejść i bawili się z nami jak by znali nas od lat. Ich otwartość i szczerość była tak wspaniała i przyciągająca, że opuszczałam to miejsce bardzo smutna. Wiem, że chciałabym tam wrocić. Chociaż na chwilę... - relacjonuje uczestniczka wymiany, Olga Wepryk

Rosjanie nad bałtykiem

Do Polski Rosjanie przyjechali w październiku. Na szczęście pogoda była na tyle przyjazna, że można było pokazać gościom Słupsk, Ustkę, Trojmiasto i nawet zamek w Malborku. Podczas pobytu w Polsce Rosjanie uczestniczyli w warsztatach rękodzieła, które odbywały się w Pracowni Ceramicznej Słupskiego Ośrodka Kultury, który był partnerem przedsięwzięcia. Na warsztatach, na ktorych pojawiły się też dorosłe osoby, rodzice uczestnikow polskiej grupy oraz opiekunowie rosyjskiej młodzieży, lepili w glinie i filcowali. Swoje artystyczne wyroby zabrali ze sobą do domow. Podczas wspolnych zajęć Rosjanie opowiadali, w jakie gry bawili się w dzieciństwie. Po dobnie, jak w Polsce, takie gry przekazywane są z pokolenia na pokolenie.

Uroczystym momentem podczas wizyty było otwarcie wystawy fotograficznej autorstwa Michaliny Tuliszki pod nazwą „Tydzień w Archangielsku”. Zdjęcia przedstawiały pobyt polskiej grupy w tym pięknym, rosyjskim mieście. Dzięki wystawie Rosjanie mieli okazję zobaczenia swojego kraju oczami młodych Polaków.

Wypowiedzi rosyjskiej młodzież na temat pobytu w Polsce:

  • „Było super! Wszystko mi się podobało. Szczególnie spacer po nabrzeżu w Ustce. Wspaniałe towarzystwo. Ludzie tutaj są bardzo mili i życzliwi.” - Kushmanova Nadezda
  • „Polska jako kraj bardzo mi się podoba. Szczególne wrażenie zrobiła na mnie architektura Słupska i sami Polacy. Są bardzo przyjaźni.” - Evdokimova Elizaveta
  • „Podobały mi się nasze wycieczki. Oczywiście duże wrażenie zrobił na nas zamek w Malborku.” - Efimov Aleksandr
  • „A mi podobały się zajęcia w pracowni. Było super. Nauczyliśmy się lepić figurki i filcować. Teraz możemy to już robić sami. Jestem bardzo zadowolona. Wszystkim bardzo się podobało.” - Astakhova Anastasiia

 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych