W 2015 roku Centrum rozstrzygnęło czwartą edycję Otwartego konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

Otwarty konkurs w liczbach:

  • na konkurs wpłynęły 42 wnioski, z czego 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.
  • Spośród 37 wniosków skierowanych do rozpatrzenia, Komisja Konkursowa na posiedzeniu 24 kwietnia 2015 r. zdecydowała o dofinansowaniu 14 projektów na łączną kwotę 209 232 zł.
  • Trzech beneficjentów wycofało się z realizacji swoich projektów – Fundacja Edukacja Dla Demokracji, Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Piastun” oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie. Pozostałe projekty zostały zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami.

Dofinansowanie otrzymały następujące podmioty: 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej