„Gdzie jest dzisiaj rosyjskie społeczeństwo obywatelskie”. Konferencja naukowa z udziałem rosyjskich działaczy organizacji pozarządowych.

To dwudniowe odbyło się w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w dniach 22-23 października 2015 roku. Seminarium było poświęcone najciekawszym i najaktywniejszym organizacjom pozarządowym działającym dzisiaj w przestrzeni publicznej w Rosji.

Wśród zaproszony gości dziesięcioro aktywistów rosyjskich młodego i średniego pokolenia reprezentujących rozmaite NGOsy. Obszary, na których działają, zostały najczęściej zaniedbane przez państwo. Zajmują się informowaniem o naruszeniach prawa przez urzędy państwowe, ujawniają przypadki plagiatów naukowych wśród ludzi rządzącej nomenklatury, szukają środków na skomplikowane operacje medycyny dziecięcej, inne zajmują się kwestiami adopcyjnymi i programami socjalnymi skierowanymi do ludzi starych i samotnych. Wśród gości było także wiele małych organizacji, fundacji i środowisk podejmujących działaniach w najszerzej pojmowanej sferze społecznej: to kwestie pamięci historycznej, tworzenie nowych mediów obywatelskich i niezależnych od struktur państwowych centrów kulturalnych.

Seminarium było okazją do rozmowy z najaktywniejszymi działaczami obywatelskimi, z ludźmi, którzy, niezależnie od swoich indywidualnych poglądów politycznych, widzą potrzebę budowania nowoczesnego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej