XIII Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze 2015”.

Dwudniowe Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze” to impreza plenerowa, prezentująca wielokulturowość: kulturę narodów zamieszkujących Region całej Puszczy Białowieskiej obecnie i w dziejowej przeszłości. W programie znajdują się występy zespołów, prezentujących kulturę: polską, białoruską, litewską, ukraińską-karpacką, rosyjską-staroobrzędowców, niemiecką, karaimską, żydowską i cygańską.

Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze” prezentują wartości duchowe terenu niezwykle zróżnicowanego pod względem kulturowym, wyznaniowym i narodowościowym. Południowo-wschodnia Białostocczyzna należy do jednego z najciekawszych obszarów w Polsce, na co z pewnością oddziałały wzajemne wpływy sąsiadujących ze sobą krajów. Wpływy te doskonale obrazuje tradycja muzyczna, będąca mozaiką różnych stylów i manier wykonawczych.

„Peretocze” jest symbolem otwartości, to białoruska nazwa wrót stodoły – przedtocza, miejsca spotykanego u wszystkich zamieszkałych tu narodów, w którym niegdyś kwitło życie kulturalne i towarzyskie, gdzie odbywały się wesela i zabawy wiejskie.

Prezentacja kultury wielu narodów jest niezwykle istotna, gdyż przybliża mieszkańcom historię ziemi, na której żyją i pobudza do refleksji na temat swoich korzeni. Świadomość własnej tożsamości pomaga także zrozumieć, dlaczego spotyka się takie, a nie inne nazwy miejscowości i uroczysk, z jakimi wydarzeniami związane są pozostałe tu żydowskie i niemieckie cmentarze, jak wyglądała kiedyś kultura tradycyjna.

Tegoroczne "Peretocze" tradycyjnie rozpoczęły się przejazdem rozśpiewanych bryczek po Białowieży, pieśnią „Bieławieskaja Puszcza”, koncertem hejnalisty Pana Tadeusza Iganowicza, a oficjalne rozpoczęcie przypadło Wójtowi Gminy Białowieża. W koncercie udział wzięły zespoły polskie, białoruskie, żydowskie, cygańskie, karaimskie, niemieckie, litewskie, rosyjskie, ukraińskie.

Organizatorem imprezy była Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce, a projekt został dofinansowany ze środków Centrum w ramach IV Otwartego konkursu.

Źródło: www.bialowieza.gmina.pl, www.festiwal-hajnowka.pl

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej