VI Otwarty konkurs w liczbach:

 • Na „VI Otwarty Konkurs” wpłynęły 62 wnioski - z tego 2 po terminie.
 • Wnioskodawcy ubiegali się w nich o dofinansowanie w łącznej wysokości  1 684 872,00  zł.
 • Z powodów błędów formalnych pozostawiono bez rozpoznania 2 wnioski
 • Pozostałe 56 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej przez członków Komisji Konkursowej, która na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2017 r.  rekomendowała do dofinansowania 25 projektów na łączną kwotę 315 750,00 zł. Wszystkie rekomendowane projekty uzyskały akceptację dyrektora CPRDiP.

W wyniku postępowania konkursowego dofinansowanie uzyskały następujące podmioty:

 1. Fundacja Joachima Lelewela – Projekt edukacyjny „Upamiętnienie obrony Kresów Wschodnich przed Sowietami we wrześniu 1939”
 2. Stowarzyszenie gmin  „Polskie zamki gotyckie” - Gra turystyczna  „Na szlakach kulturowych północno-wschodniej Polski i obwodu Kaliningradzkiego”
 3. Instytut Tolerancji Łódź  - Konferencja „Reżim komunistyczny w pamięci polskiej i rosyjskiej”
 4. Kama Kuik – „Kreska, plama, kolor i pióro” - warsztaty i konkurs plastyczny  dla dzieci i młodzieży polonijnej
 5. Fundacja Pieśniarze - Festiwal pieśni Włodzimierza Wysockiego „Wołodia pod Strzelińcem”
 6. Kuźnia Inicjatyw Lokalnych Lisewo -  „Dialog i Porozumienie Kultur w Lisewie”  
 7. Przedszkole Miejskie Nr 10 „Świat Fantazji” w Słupsku - Polsko-rosyjski przedszkolny klub tańca
 8. Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych - Cykl debat i wykładów „Nowa narracja – edycja II”
 9. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Słupsku - Warsztaty rosyjskiego teatru lalkowego
 10. Stowarzyszenie OrthNet  - „Światłości cicha - całonocne czuwanie S. Rachmaninowa”
 11. Fundacja Nośna – „Artist Talk” - otwarte spotkanie z rosyjskim artystą Dawidem Ter Oganianem (współczesne sztuki wizualne)
 12. Fundacja Kultura Nie Boli – „Big Book Festival”
 13. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie – „Panorama Rosji”
 14. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn - Konferencja naukowa „25 lat polsko-rosyjskiego traktatu przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy – próba bilansu ćwierćwiecza relacji polsko-rosyjskich”
 15. Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych AMICUS - Matrioszkę malujemy, tańczymy, śpiewamy – rosyjską duszę mamy (integrujące zajęcia artystyczne dla niepełnosprawnych intelektualnie)
 16. Fundacja Wspieram - Festiwal Polskich Filmów w Rosji „Wisła”
 17. Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód – Oddział Wielkopolski   - Sesja naukowo-dyskusyjna „Współczesna recepcja rewolucji 1917 roku”
 18. Instytut Studiów Politycznych PAN – „Ochrona kultury mniejszości językowych /etnicznych” (warsztaty dla działaczy organizacji pozarządowych  z Kaukazu Północnego i pracowników naukowych zajmujących się tymi kwestiami w Polsce)
 19. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej – „Oni. Migranci w Rosji w obiektywie niezależnych reporterów rosyjskich”  (wystawa i debata)
 20. Uniwersytet Warszawski – Biblioteka Uniwersytecka – „Polskie i rosyjskie dziedzictwo kulturowe w zbiorach bibliotecznych cz.2”
 21. Stowarzyszenie TŁOKA - Cykl wydarzeń upamiętniających męczeństwo Polaków skazywanych przez Niemców na śmierć za pomoc zbiegłym z obozów niemieckich żołnierzom Armii Czerwonej
 22. Stowarzyszenie F jak wszyscy – „Moskiewskie CHOR EXPO i jego muzyczne efekty”
 23. Fundacja Wspólna Europa – „Dziennikarstwo w czasach dezinformacji. Jak pisać o Polsce w Rosji i Rosji w Polsce”
 24. Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego - PO-Rozmawiajmy. Seminarium dla nauczycieli z Polski i Rosji
 25. Fundacja Ari Ari - Wędrowna wystawa „Muzealia rosyjskie”

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej