Seminarium "Ochrona kultur i języków grup mniejszościowych. Polskie doświadczenia dla Kaukazu Północnego".

W dniach 7-9 sierpnia 2017 r. w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk odbyło się seminarium "Ochrona kultur i języków grup mniejszościowych. Polskie doświadczenia dla Kaukazu Północnego".

Jego uczestnikami byli: prof. Roustam Begeulow (Roustam Begeulov) z Wydziału Historycznego Karaczajewo-Czerkieskiego Uniwersytetu Państwowego; prof. Said Muschadżijew (Саид Мусхаджиев), kierownik Centrum Dyplomacji Publicznej i Komunikacji Międzykulturowej, z Majkopskiego Technologicznego Uniwersytetu Państwowego; Chajbula Chajbulajew (Haybula Haybulaev) i Nabizat Chajbulajewa (Нафиса Абдулмаджидова-Хайбулаева) z organizacji pozarządowej "Karata"; dr Zuchra Guczetl (Зухра Гучетль) z Adygejskiego Republikańskiego Instytutu Studiów Humanistycznych im. T. Keraszewa oraz Iljas Matiew (Ильяс Матиев) dziennikarz radiowy i pracownik gazety Сердало.

Ze strony polskiej seminaria poprowadzili: prof. Olena Duć-Fajfer (Uniwersytet Jagielloński, Stowarzyszenie Łemków) - Działania na rzecz zachowania tożsamości łemkowskiej w Polsce przez pryzmat relacji łemkowsko-ukraińskich; dr Natalja Cwicinskaja (Uniwersytet im. A. Mickiewicza) - Ustawodawstwo i rozwiązania polskie w zakresie ochrony języków i kultur mniejszości narodowych; Bartłomiej Chromik (Uniwersytet Warszawski) - Wilamowice. Historia o tym, jak dzieci zachowały język przodków i jak lokalna społeczność wykorzystuje to obecnie oraz Igor Isajew (Związek Ukraińców) - O sytuacji mniejszości ukraińskiej w Polsce.

Źródło: https://www.facebook.com/

Projekt  współfinansowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach VI Otwartego konkursu.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej