Wydawnictwo Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Od 2011 roku wydawnictwo w swojej działalności skupia się na publikacji prac naukowych głównie z zakresu historii, prawa międzynarodowego i ekonomii. Ponadto, mając na celu dążenie do lepszego zrozumienia Rosji przez Polaków oraz Polski przez Rosjan, w swojej ofercie ma także publikacje popularnonaukowe oraz współczesną rosyjską literaturę piękną.

Więcej o idei i misji Wydawnictwa można przeczytać tutaj.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more