W obronie piędzi rodzimej ziemi. Estońsko-sowiecki/rosyjski spór terytorialny 1917-2018

Tytułowy problem rozgraniczenia estońsko-sowieckiego/rosyjskiego w XX wieku zasadniczo sprowadza się do dwóch niewielkich terytoriów: 1,2 tys. km kw. na wschodnim brzegu rzeki Narwy oraz 1,1 tys. km kw. obszaru Petseri. Stanowi on oś konstrukcyjną książki ” W obronie piędzi rodzimej ziemi. Estońsko-sowiecki/rosyjski spór terytorialny 1917-2018„, która zawiera też podstawowe informacje z zakresu historii Estonii i jej relacji z wschodnim sąsiadem – od początków estońskiej państwowości, po czasy współczesne. Całość konkluduje refleksja generalna, wykraczająca poza relacje bilateralne obu podmiotów, Republiki Estonii i Federacji Rosyjskiej. Sprowadza się ona do pytania o realność wypracowania procedur prawnych umożliwiających likwidację konsekwencji, jakie dotknęły państwa sąsiedzkie ze strony agresywnych mocarstw i ich imperialistycznej polityki.

Informacje szczegółowe:

ISBN: 978-83-65972-94-1

Wydawca: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Instytut Studiów Politycznych PAN

Rok wydania: 2020

Typ oprawy: miękka

Liczba stron: 211

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more