Raptularz Wschodni Juliusza Słowackiego. Tom 2

Edycja – Komentarze – Objaśnienia

Edycja – komentarze – objaśnienia poświęcony Raptularzowi Juliusza Słowackiego zawiera transliterację i transkrypcję znajdujących się w nim tekstów, a także komentarze do rysunków i szkiców poety, które pozwoliły na ich identyfikację i odczytanie jako dokumentów podróży. W tym tomie Czytelnik znajdzie także fascynujący zapis tajemniczych dziejów notatnika, odzwierciedlających dramatyczną historię XIX i XX wieku

Raptularz podróżny Juliusza Słowackiego odnaleziony przed kilkoma laty w Moskwie przez dra hab. H. Głębockiego (rękopis przed r. 1939 znajdował się w zbiorach Biblioteki Krasińskich w Warszawie, nr inw. 5217) jest źródłem historycznym i kulturowym o bezcennej wartości: zawiera rękopisy i rysunki poety związane z jego podróżą na Wschód. W całości nie był dotąd wydany i opracowany, zaś większość pomieszczonych w nim rysunków jest znana tylko ze wzmianek poprzednich edytorów. Od roku 1945 uważano, że spłonął w czasie II wojny światowej.

Odkrycie autografu jest wydarzeniem o wielkiej wadze dla polskiego dziedzictwa narodowego i ma ogromne – stricte naukowe – znaczenie dla badań nad twórczością poety. Dzisiejsza wiedza historycznoliteracka oraz edytorsko-tekstologiczna pozwala na opracowanie rękopisów i rysunków zawartych w albumie w sposób w pełni naukowy. Celem edycji jest naukowe zbadanie dokumentu i wykorzystanie go w sposób interdyscyplinarny jako źródła historycznoliterackiego, historycznego oraz edytorsko-tekstologicznego, a także biograficznego.

Odnalezienie i i edycja rękopisu stworzyła także możliwość nowego opisania podróży Słowackiego do Grecji i na Bliski Wschód w kontekstach politycznych, artystycznych, egzystencjalnych i obyczajowych, a także zweryfikowania odczytań tekstów, których autografy znajdują się w raptularzu. Efektem prac zespołu pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Kalinowskiej jest trzytomowa edycja, opracowanie tekstologiczne odnalezionego rękopisu (wraz z pełnym aparatem krytycznym, komentarzami rzeczowymi oraz opracowaniem interpretacyjnym, w tym odtworzeniem dziejów notatnika).

Wydawca: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i PorozumieniaUniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuWarszawaWydział „Artes Liberales” UW

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more