"Wyzwalenyja" i zaniawolenyja. Polska-biełaruskaje pamieżża 1939-1941 hh. u dakumientach biełaruskich archiwau.

Prof. A .Smalianczuk  jest wybitnym badaczem idei krajowej, autorem monumentalnej biografii jej czołowego przedstawiciela Romana Skirmunta, jednak jego zainteresowania są o  wiele szersze. Jest jednym z czołowych przedstawicieli „oral history” na Białorusi,  organizatorem wielu ekspedycji  na pogranicze polsko-białoruskie podczas których zbierano  relacje na temat wzajemnych kontaktów, zwłaszcza  przed wybuchem II wojny światowej i jej  skutków dla mieszkańców tamtejszych terenów (zobacz "Za pierszymi sawietami").

Książka zawiera niezwykle istotne, a dotychczas niepublikowane, źródła dotyczące okupowanych przez sowietów ziem północno-wschodnich II RP. Wśród nich znajdują się m.in. informacje dotyczące nastrojów społecznych i oporu przed totalitarnym reżimem. Publikacja prof. A. Smalianczuka jest ważna zarówno dla historii Białorusi jak i dla Polski. 

Książkę można kupić tutaj.

W 2022 roku książka zostanie wydana również w języku polskim.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more