Przerwane biografie. Relacje deportowanych z Polski w głąb Sowietów 1940-41


Setki tysięcy Polaków z Kresów Wschodnich zostało w latach 1940–41 przymusowo przesiedlonych w głąb ZSRR. Ich dramatyczne losy to niezwykle ważny rozdział polskiej pamięci.

Książka Przerwane biografie. Relacje deportowanych z Polski w głąb Sowietów 1940–41 zawiera wybór tekstów źródłowych autorstwa samych deportowanych – fragmenty korespondencji, dzienników czy wspomnień. Z tych zróżnicowanych osobistych świadectw wyłania się ogólny obraz historii przesiedleń w poszczególnych etapach – od wybuchu II wojny, przez sowietyzację Kresów, cztery fale deportacyjne (w lutym, kwietniu, czerwcu 1940 oraz maju i czerwcu 1941) i walkę o przetrwanie na „nieludzkiej ziemi”, aż po wyjście z ZSRR z armiami Andersa i Berlinga, powrót w rodzinne strony i konfrontację z nowymi realiami tam panującymi.

Materiały opublikowane w książce, w tym liczne zdjęcia i grafiki, pochodzą z tworzonego społecznie od końca lat 80. Archiwum Wschodniego, prowadzonego przez Ośrodek KARTA, do którego przekazali je sami zesłańcy lub ich rodziny.

Zapraszamy do obejrzenia niezwykłego filmu z animacją. Pani Felicja Konarska i Pan Zbigniew Lubieniecki przeżyli deportację w głąb Związku Sowieckiego i opowiedzieli nam o tamtych wydarzeniach.

Informacje szczegółowe:
Wydawcy: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i Fundacja Ośrodka Karta
Wybrała: Ewa Kołodziejska-Fuentes
Warszawa 2020, wydanie I
Oprawa twarda, format B5, s. 360
ISBN 978-83-65979-84-1

Książkę można kupić tutaj: https://ksiegarnia.karta.org.pl/produkt/przerwane-biografie/

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more