Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa. Od Jana Pawła II do Franciszka

Oddajemy w ręce Czytelników tom zbiorowy, poświęcony szeroko pojmowanym stosunkom między katolicyzmem a prawosławiem w XX i XXI w., a także polityce Stolicy Apostolskiej wobec Związku Sowieckiego oraz Rosji i innych państw, powstałych na jego gruzach. Jest to pokłosie konferencji zorganizowanej w 2017 r. w Rzymie przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Centrum Myśli Jana Pawła II.

Na łamach tej prekursorskiej na polskim gruncie publikacji głos zabierają zarówno świadkowie epoki, jak i badacze. Reprezentują oni różne pokolenia, różne perspektywy (m.in. hierarchów Kościoła, historyków, duszpasterzy, dyplomatów, filozofów i teologów) oraz, rzecz jasna, różne punkty widzenia. Jest więc to zapis refleksji wprawdzie nieobejmującej wszystkich aspektów tytułowego zagadnienia, ale pogłębionej, przemyślanej i bardzo różnorodnej.

Mamy nadzieję, że tom przyczyni się do rozszerzenia wiedzy na temat relacji między wschodnim i zachodnim chrześcijaństwem w ostatnim półwieczu, wspierając w ten sposób dialog prowadzony między Kościołami katolickim i prawosławnym, a także między Rosją a Stolicą Apostolską.

Pozycję można zakupić wypełniając formularz zamówienia i przesyłając go na adres cprdip@cprdip.pl. Książka jest również dostępna w większych księgarniach w Polsce, zarówno stacjonarnych, jak i internetowych.

Spis treści

Informacje szczegółowe:

  • Wydanie: 2021
  • Redakcja: Andrzej Grajewski, Paweł Skibiński
  • Wydawca: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Centrum Myśli Jana Pawła II
  • Typ oprawy: miękka
  • Cena: 30 PLN
  • Język wydania: polski
  • ISBN: 9788366883000
  • Liczba stron: 241

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more