Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza dziewiątą edycję Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży!

Dziękując za Wasze wnioski poniżej zamieszczamy dwa wykazy:

  1. Wykaz wniosków skierowanych do rozpatrzenia
  2. Wykaz wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia

***

ARCHIWUM

Macie pomysł na ciekawą wymianę doświadczeń, interesujące metody pracy z młodzieżą, budowanie więzi? Zgłoście się do programu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016”! W ramach projektu wszystko jest możliwe, ale ważne jest, abyście dzięki swojej inicjatywie nauczyli się czegoś nowego! Wspólne warsztaty, gry, dyskusje, pokazy pozwolą na przybliżenie wiedzy o współczesnej Polsce i Rosji, ale przede wszystkim skutecznie zjednoczą uczestników projektu.

Co?
1 projekt = 2 wizyty. Pobyt grupy młodzieży polskiej w Rosji i grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce. Młodzież w wieku 13-26 lat z Polski i Rosji wraz z opiekunami.

Jak?
Projekt nie krótszy niż 4 i nie dłuższy niż 14 dni (z wyłączeniem czasu podróży). Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% budżetu projektu.

Kto?
Szkoły, uczelnie, organizacje pozarządowe samorządy terytorialne, które mają partnera w Rosji.

Kiedy?
Wnioski można składać do 6 marca 2020 roku. Projekt trzeba zrealizować do 31 października 2020 roku.

Gdzie?
Wniosek oraz załączniki należy wypełnić na stronie wymianamlodziezy.cprdip.pl, a następnie wygenerowane dokumenty PDF należy przesłać na adres: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Kontakt:
Robert Śmigielski
smigielski@cprdip.pl | +48 22 295 00 44

Tematy przewodnie:
> „„Przestać czytać książki to przestać myśleć”. Czego nas uczą polscy i rosyjscy literaccy
nobliści?
> Nasza planeta, nasze miejsce, nasza odpowiedzialność. Jak młodzież w Polsce i Rosji może
dbać o przyszłość Ziemi?
> Granice mojego języka są granicą mojego świata” – Ludwig Wittgenstein. Jak uczyć języka
obcego i co daje nam jego znajomość we współczesnym świecie?
> Gdzie brak słów, tam przemówi muzyka. Miejsce muzyki w naszym życiu.
> Czy własna przedsiębiorczość stanowi atrakcyjny wybór kariery dla młodzieży w Polsce i Rosji?

Wnioski można składać do 6 marca 2020 r. Więcej informacji znajduje się z zakładce Zgłoś się.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more