"Polish-Russian Youth Exchange 2016" in numbers:

 • The Centre received a total number of 56 applications, of which 4 came after the deadline and was left without consideration.
 • Applicants asked for founding in the amount of 3 670 917 zł.
 • 52 requests were submitted to the Competition Committee for  the consideration.  On a meeting on 18 April 2015 they decided to finance 30 projects for a total amount of 1 712 420,61  zł.

 • After acquainting with the Committee's recommendation, Director of the Center granted 21 applicants.

The list of participants of "Polish-Russian Youth Exchange" in 2016:

 1. Europejskia Fundacja Edukacji i Rozwoju
 2. Miasto Poznań – Liceum Ogólnokształcące nr XI;
 3. Powiat Wrocławski – Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce;
 4. Stowarzyszenie IKE;
 5. Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca;
 6. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Beskidy;
 7. Gmina Radziechowy-Wieprz – Gimnazjum w Wieprzu;
 8. Miasto Kielce – Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach;
 9. Powiat Olecki – Zespół Szkół Technicznych w Olecku;
 10. Powiat Brodnicki;
 11. Powiat Braniewski – Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie;
 12. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – Opolski Oddział Wojewódzki;
 13. Gmina Młynary – Zespół Szkół w Młynarach;
 14. Piastun – Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży;
 15. Stowarzyszenie „Kreatywna Szkoła”;
 16. Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 17. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Dzieciom z Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach „Bliżej Dziecka”;
 18. Miasto Opole – Publiczne Gimnazjum nr 4 im. J. Kochanowskiego;
 19. Miasto Tychy – Gimnazjum nr 4im. Kardynała S. Wyszyńskiego;
 20. Gmina Sępopol;
 21. Gmina Rozdrażew – Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie.

Themes in 2016:

 1. "Anthem, flag, emblem - the national symbols of Poland and Russi. Genesis tradition, meaning";
 2. "The history of Poland and Russia in painting of the two countries";
 3. "<< Life not only is to take. Life is not to remain idle. And in order to live you need to give yourself >>. What opportunities and possibilities does volunteering give us?";
 4. "Nothing creates future like dreams. Let's play in a futurologist. The house and the city of the future - our visions";
 5. "Catholicism and Orthodoxy - two confessions, one faith."

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more