Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017 w liczbach:

 • na konkurs wpłynęły 52 wnioski
 • wnioskowano o dofinansowanie w wysokości 3 582 642,38 zł. Minimalna wnioskowana dotacja to 21 008 zł, a maksymalna - 129 100 zł.
 • średni udział dofinansowania Centrum w budżetach wszystkich projektów wyniósł 73,66%
 • wnioski zakładają udział w wymianie 812 Polaków i 791 Rosjan

Ranking tematów:

 1. Taniec - międzynarodowy język przyjaźni wystukiwany nogami! - 20
 2. Miasto i wieś. Jakie możliwości, inspiracje, źródła satysfakcji i spełnienia dostarczają nam oba modele życia w XXI wieku - 10
 3. Innowacyjny świat -jak nowoczesne technologie zmieniają życie młodych ludzi - 9
 4. Spotkali się Polak, Rosjanin, Niemiec... . Poczucie humoru w Polsce i Rosji. Z czego śmieją się Polacy i Rosjanie - 7
 5. Młodość nie wierzy starości”– jak wykorzystać międzypokoleniowe różnice z korzyścią dla dzieci, rodziców i dziadków - 4
 6. Polskie i rosyjskie ofiary sowieckiego totalitaryzmu. Na ile upamiętnianie i rozliczanie przeszłości są niezbędne dla przyszłości - 1

Położenie geograficzne:

Najwięcej wniosków otrzymaliśmy z województwa warmińsko-mazurskiego - 10, następnie z wielkopolskiego - 7, po 5 z Małopolski i Pomorza, po 4 z Mazowsza i Dolnego Śląska, po 3 otrzymaliśmy z województw kujawsko-pomorskiego, opolskiego i podlaskiego, 2 wnioski dotarły z województwa świętokrzyskiego, a po jednym wniosku z województwa: zachodniopomorskiego, lubelskiego i lubuskiego.

Ddofinansowanie uzyskały następujące podmioty:

 • Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
 • Gmina Miejska Strzelno-Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie         
 • Piastun Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Opolu
 • Powiat Garwoliński - Zespół Szkół im. Piłsudskiego w Garwolinie                
 • Gmina Rozdrażew - Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie
 • Stowarzyszenie dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych "Razem do celu" w Dąbrowie Górniczej  
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie    
 • Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im. J. Kusocińskiego w Gdańsku
 • Gmina Kolbudy 
 • Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Świętokrzyskie Centrum Kształcenia "Uniwerek"
 • Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych   
 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku
 • Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Dzieciom z Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach "Bliżej Dziecka"            
 • Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie      
 • Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" w Białymstoku
 • Fundacja im. Macieja Frankiewicza w Poznaniu
 • Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa         
 • Miasto Warszawa - Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. gen. P. Szembeka w Warszawie
 • Miasto Poznań - Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu
 • Powiat Wrocławski - Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce
 • Stowarzyszenie IKE (Miłakowo)

Znajdziecie nas również na Facebeook'u: https://www.facebook.com/groups/polskorosyjskawymianamlodziezy/

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more