Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018 w liczbach

 • Na konkurs Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018 r. wpłynęło 56 wniosków, w których wnioskodawcy występowali o dofinansowanie swych projektów na łączną sumę 3 965 260,68 zł, co daje średnią kwotę  70 808 zł.
 • Najwyższą wnioskowaną kwotą było 212 734 zł, a najniższą 22 177,20 zł.
 • Przewidywały one wymianę  1733 młodych Polaków i Rosjan wraz z opiekunami
 • Siedem wniosków nie przeszło oceny formalnej, a z 49 skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Konkursową postanowiono dofinansować 18 na łączną kwotę: 993 642,28 zł.
 • Najwięcej wniosków napłynęło z tradycyjnie z województwa warmińsko-mazurskiego – 9, tuż za nim było mazowieckie z 7 wnioskami i Wielkopolska z 6, po 5 wniosków otrzymaliśmy z województw śląskiego i dolnośląskiego, po 4 z kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, po trzy z małopolskiego i podlaskiego, po dwa z lubuskiego i opolskiego, a po jednym wniosku z województw: łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego

Ranking tematów:

 1. Największą popularnością cieszył się temat „Unikalności małych ojczyzn bogactwem Polski i Rosji” – wybrało go aż 30 wnioskodawców
 2. Patriotyzm 100 lat po odzyskaniu niepodległości – w czym wyraża się miłość ojczyzny – 8 wniosków;
 3. Ze wszystkich nieważnych rzeczy futbol jest zdecydowanie najważniejszą. Na ile sport stał się dla współczesnego człowieka ostatnim świętym rytuałem – 7 wniosków;
 4. Jestem tym co jem? Bio, eko i organic. Żywność, żywienie a zdrowie – 6 wniosków;  
 5. Zawody przyszłości – człowiek vs. robot? – 3 wnioski i
 6. Bohaterowie popkultury w Polsce i Rosji – co mówią o naszych społeczeństwach – 1 wniosek

Rosyjscy partnerzy:

 • Tradycyjnie najwięcej, bo 16 partnerów pochodzi z obwodu kaliningradzkiego, na drugim miejscy również tradycyjnie sytuuje się Petersburg i obwód leningradzki – 15 podmiotów, na trzecim miejscu znajduje się Moskwa i obwód moskiewski – 8 podmiotów. Po 2 partnerów pochodzi z Irkucka i Jarosławia, a po jednym podmiocie z takich miast jak: Krasnodar, Jekaterinburg, Biełgorod, Niżny Nowgorod, Wielkijij Nowgorod, Ufa, Tiumeń, Tomsk, Omsk, Samara i Rostów nad Donem

Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie:

 1. Stowarzyszenie IKE – 50 000
 2. Gmina Strzelno – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Strzelnie - 34 350
 3. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu  Beskidy - 70 000
 4. Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Dzieciom z Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach „Bliżej Dziecka” -  70 000
 5. UKS „Okej” w Lublinie – 53 895,38
 6. Powiat Grodziski - Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – 57 000
 7. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - 80 000
 8. Miasto Wejherowo – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 40 000
 9. Miasto Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 374 im. gen. P. Szembeka – 22 177,20
 10. UKS „Talent” Olsztyn - Miasto Olsztyn - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków – 54 000
 11. Gmina Rozdrażew – Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie  – 67 700
 12. Miasto Poznań – Szkoła Podstawowa nr 10 im.  A. Fiedlera w Poznaniu – 60 000
 13. Gmina Młynary – Szkoła Podstawowa im. S. Żeromskiego w Młynarach – 28 958
 14.  Miasto Poznań – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu – 60 000
 15. Piastun - Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży – 64 000
 16. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem do Celu” – 71 000
 17. Gmina Psary – Szkoła Podstawowa im. marszałka J. Piłsudskiego w Psarach –  54 561,70
 18. Stowarzyszenie Youth Human Impact – 56 000

 Znajdziecie nas również na Facebeook'u:

 https://www.facebook.com/groups/polskorosyjskawymianamlodziezy/

 

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more