Po raz pierwszy Mistrzostwa Strefy Przygranicznej w Piłce Nożnej dla Chłopców i Dziewcząt w swej siedmioletniej historii odbyły się na boiskach rosyjskich w obwodzie kaliningradzkim.

Trzy miesiące po niezwykle emocjonującym turnieju w gościnnym Malborku, dzieci z Polski i Rosji spotkały się na Polsko-Rosyjskich Mistrzostwach Dzieci w Piłce Nożnej „Puchar Pogranicza” w nadmorskim Swietłogorsku. Była to nie tylko okazja dla sportowego rewanżu, ale i dla wzmocnienia kontaktów i przyjaźni między młodymi piłkarkami i piłkarzami, oraz biorącymi udział w zawodach klubami. Rozgrywki toczyły się na stadionie klubu Bałtija Swietłogorsk, który podczas Mistrzostw Świata w Rosji był bazą reprezentacji Serbii. Dodatkowo uczestnicy turnieju zwiedzili jedną z aren rosyjskiego mundialu – stadion w Kaliningradzie, na którym odbyły się cztery mecze fazy grupowej.

24 drużyny: 10 polskich (województwa warmińsko-mazurskie i pomorskie) i 14 rosyjskich (obwód kaliningradzki), 240 dzieci z Polski i Rosji przez 3 dni walczyły o zwycięstwo w Polsko-Rosyjskich Mistrzostwach Dzieci Strefy Przygranicznej. Turniej przeznaczony był dla chłopców i dziewcząt w wieku 9-12 lat, którzy rozegrali na boiskach Bałtiji Swietłogorsk mecze w systemie ”każdy z każdym” oraz o zwycięstwo w systemie play-off. Ogółem odbyło się 56 meczów, a dodatkowo przed inauguracją Mistrzostw rozegrano  także mecze przyjaźni przez mieszane zespoły polsko-rosyjskie. 

- Piłka nożna jest niewątpliwie najbardziej popularnym sportem na świecie. To efekt przejrzystych przepisów, łatwości dostępu i emocji, które towarzyszą każdemu meczowi piłkarskiemu, tak ze strony zawodników, jak i kibiców. Idea Mistrzostw powstała by przede wszystkim umożliwić integrację młodzieży z Polski i Rosji, a doświadczenie sześciu  lat pokazuje, że wydarzenie na stałe wpisało się do kalendarza wydarzeń sportowych strefy przygranicznej Polski i Rosji. Zawody przynoszą wiele satysfakcji, a także przyczyniają się do promocji zasad fair-play i zdrowego stylu życia – mówi Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum.

WYNIKI: 

Dziewczynki 2006-2007

 1. Olimpico Malbork
 2. Perły Olsztynek
 3. Szkoła Przyszłości Kaliningrad
 4. Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad 

Chłopcy 2006-2007

 1. Arka Gdynia
 2. FK Bałtika Kaliningrad
 3. Legia-Bart Bartoszyce
 4. Szkoła Sportowa nr 5 (1) Kaliningrad
 5. Szkoła Sportowa Swietłyj
 6. Szkoła NAKI Olsztyn
 7. Pomezania Malbork
 8. Szkoła Sportowa nr 5 (2) Kaliningrad 

Najlepsza piłkarkaTurnieju 

Dziewczynki 2006-2007

Julia Wodżyńska Olimpico Malbork

Dziewczynki 2008-2009

Oliwia Karpińska Olimpico Malbork

Królowa strzelczyń

Dziewczynki 2006-2007

Jelizawieta Sołowiowa – Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad

Dziewczynki 2008-2009

Kinga Duch – Olimpico Malbork

 Najlepsza bramkarka

Dziewczynki 2006-2007

Karolina Draga Perły Olsztynek

Dziewczynki 2008-2009

Maria Buchtina – Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad 

Dziewczynki 2008-2009

 1. Olimpico Malbork
 2. Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad
 3. Victoria Kaliningrad
 4. FK Pribrieżnyj

Chłopcy 2008-2009

 1. Arka Gdynia
 2. Szkoła Sportowa nr 5 (1) Kaliningrad
 3. FK Bałtika 2008 Kaliningrad
 4. FK Olimpik Kaliningrad
 5. Szkoła Sportowa nr 5 (2) Kaliningrad
 6. FK Bałtika 2009 Kaliningrad
 7. Szkoła NAKI Olsztyn
 8. Legia-Bart Bartoszyce

Najlepszy piłkarz Turnieju 

Chłopcy 2006-2007

Danił Butkowskij FK Bałtika Kaliningrad

Chłopcy 2008-2009

Leon Sas Arka Gdynia

Król strzelców

Chłopcy 2006-2007

Jakub Iwanicki Legia-Bart Bartoszyce

Chłopcy 2008-2009

Nikita Prichodko FK Bałtika Kaliningrad 

Najlepszy bramkarz 

Chłopcy 2006-2007

Maksymilian Izdebski – Arka Gdynia

Chłopcy 2008-2009

Ilja Putincew – Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad 

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.