W dniach 11-13 maja odbyły się pierwszy etap VII Mistrzostwa Strefy Przygranicznej w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt. Tym razem miastem gospodarzem był Malbork.

W tym roku, tak wyjątkowym dla fanów piłki nożnej, w turniej udział wzięły aż 24 drużyny, 13 polskich (w województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego) i 11 rosyjskich (obwód kaliningradzki). 240 dzieci z Polski i Rosji w wieku 9-12 lat, rozegrało mecze w systemie ”każdy z każdym”. Dodatkowo podczas otwarcia imprezy rozegrane zostały mecze przyjaźni przez mieszane zespoły polsko-rosyjskie.

Piłka nożna należy do najbardziej popularnych dyscyplin sportowych na świecie. Futbolowa rywalizacja wzbudza wielkie emocje - globalnie i lokalnie - o czym przekonujemy się zarówno przy okazji Ligi Mistrzów,  jak i osiedlowych rozgrywek. Idea mistrzostw powstała właśnie w celu wykorzystania tych pozytywnych emocji dla zbliżenia młodych sportowców z Polski i Rosji. Cieszę się, że turniej na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń sportowych strefy przygranicznej. Chodzi w nim nie tylko o rywalizację, ale również o promocję zasad fair-play oraz zdrowego stylu życia  – mówi Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo przygotowanej przez TVREGIONALNA24.PL:

Wszystkie drużyny biorące udział w malborskich mistrzostwach,  na początku września spotkały się ponownie w Kaliningradzie podczas Turniej o Puchar Pogranicza.

Za współpracę dziękujemy naszym partnerom: Urząd Miasta Malbork, Ośrodek Sportu i Rekreacji Malbork, Centrum Aktywnego Wypoczynku i Fundacja „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia”.

Wyniki:

Dziewczynki U-10

 1. Delta Nowy Staw
 2. Olimpico Malbork
 3. LUKS Sport z Kulturą Wydminy
 4. Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad

Dziewczynki U-12

 1. Perły Olsztynek
 2. Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad
 3. Olimpico Malbork
 4. Szkoła Przyszłości Kaliningrad

 Chłopcy U-10

 1. DFK Olimpik Kaliningrad
 2. Arka Gdynia
 3. Bałtika 2008 Kaliningrad
 4. Bałtika 2009 Kaliningrad
 5. Akademia Piłkarska Malbork
 6. NAKI Olsztyn
 7. Legia-Bart Bartoszyce
 8. Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad

Chłopcy U-12

 1. Legia-Bart Bartoszyce
 2. Bałtika Kaliningrad
 3. Arka Gdynia
 4. Szkoła Sportowa nr 5 2006 Kaliningrad
 5. Pomezania Malbork
 6. Szkoła Sportowa Swietłyj
 7. NAKI Olsztyn
 8. Szkoła Sportowa nr 5 2007 Kaliningrad

Nagrody indywidualne:

Chłopcy U-10

Król strzelców: Roman Isaczenko – 9 goli (Olimpik Kaliningrad)

Najlepszy zawodnik: Adam Giedrys (Arka Gdynia)

Najlepszy bramkarz: Arsenij  Oniszczenko (Bałtika Kaliningrad 2009)

Dziewczynki U-10

Królowa strzelczyń: Oliwia Ziętarska – 12 goli (Delta Nowy Staw)

Najlepsza zawodniczka: Aleksandra Krzyżanowska (Olimpico Malbork)

Najlepsza bramkarka: Patrycja Siwak (LUKS Sport z Kulturą Wydminy)

Chłopcy U-12

Król strzelców: Artiom Afanasjew (Swietłyj)

Najlepszy zawodnik: Jakub Iwanicki (Legia-Bart Bartoszyce)

Najlepszy bramkarz: Jakow Kukszenow-Markiewicz (Bałtika Kaliningrad)

Dziewczynki U-12

Królowa strzelczyń: Daria Gutkowska (Perły Olsztynek)

Najlepsza zawodniczka: Alina Rimkus (Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad)

Najlepsza bramkarka: Nadia Jędrzejewska  (Olimpico Malbork)

Nagroda fair play trafiła do drużyny chłopców U-12 Legii-Bart Bartoszyce.

 Fotorelacja z mistrzostw:

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.