III Mistrzostwa Strefy Małego Ruchu Granicznego w Piłce Nożnej.

Turniej odbył się w dniach 15-18 maja 2014 r. w Olsztynie.

Już po raz trzeci odbyły się Mistrzostwa Strefy Małego Ruchu Granicznego w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców. Na murawie w Olsztynie zagrały ze sobą drużyny dziecięce z Pomorza, Warmii, Mazur i Obwodu Królewieckiego. Imprezę zorganizowali wspólnie: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Urząd Miasta Olsztyn, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy wsparciu Konsulatu RP w Kaliningradzie. 

O mistrzostwo walczyło 16 drużyn i niemal 200 dzieci z Polski i Rosji.

Turniej przeznaczony był dla chłopców i dziewczynek w wieku 10-13 lat, którzy rozegrali na dwóch boiskach sportowych „Orlik” w Olsztynie mecze systemem każdy z każdym. 

Do turnieju zakwalifikowano 8 drużyn polskich (po cztery z województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego) i 8 drużyn rosyjskich (Obwód Królewiecki). Uwieńczeniem imprezy były mecze rozegrane przez mieszane zespoły polsko-rosyjskie. 

Wyniki turnieju:

Chłopcy młodsi (10-11 lat)

 1. Don Bosco Ostróda (Polska)
 2. FK Bałtika (ФК Балтика) (Rosja)
 3. Junost’ 04 (Юность 04) (Rosja)
 4. Huragan SP Prabuty (Polska)

Chłopcy starsi (12-13 lat)

 1. Gimnazjum nr 12 Olsztyn (Polska)
 2. Zespół Szkół nr 4 Pruszcz Gdański (Polska)
 3. FK Bałtika (ФК Балтика) (Rosja)
 4. Junost’ (Юность) (Rosja)

Dziewczynki młodsze (10-11 lat)

 1. GKS Stomilanki Gietrzwałd (Polska)
 2. Lokomotiw (Локомотив) (Rosja)
 3. GOSRIT Luzino (Polska)
 4. Junost’ (Юность) (Rosja)

Dziewczynki starsze (12-13 lat)

 1. KKP Stomil Olsztyn (Polska)
 2. GOSRIT Luzino (Polska)
 3. Mołodiożnyj Centr (Молодежный центр) (Rosja)
 4. OPK Moskowskoje (ОПК  Московское) (Rosja)

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.