V Mistrzostwa Strefy Małego Ruchu Granicznego w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt

W przededniu najważniejszego piłkarskiego wydarzenia sezonu – Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej we Francji – w Lidzbarku Warmińskim spotkały się w rywalizacji o swoje trofeum młodzi Polacy z północno-wschodniej Polski i Rosjanie z obwodu kaliningradzkiego.

Już po raz piąty do rywalizacji o mistrzostwo Strefy Małego Ruchu Granicznego przystąpiły piłkarskie drużyny dziewczynek i chłopców z województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz z obwodu kaliningradzkiego. Mistrzostwa odbyły się tym razem w Lidzbarku Warmińskim w dniach 18-20 maja.

 Inspirowanie dzieci do nawiązywania nowych kontaktów, upowszechnianie pozytywnych postaw wobec rówieśników z innych krajów, ale przede wszystkim sport i zdrowa rywalizacja to filary Mistrzostw Strefy Małego Ruchu Granicznego. Cieszy fakt, że już po raz piąty dialog między Polakami i Rosjanami zostanie oparty na otwartości i wspaniałej zabawie – mówi dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Ernest Wyciszkiewicz. 

Turniej został zorganizowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia we współpracy z Miastem Lidzbark Warmiński oraz kompleksem hotelowym „Termy Warmińskie”. W Mistrzostwach rywalizowało 16 drużyn i blisko 200 dzieci z Polski i Rosji. Zawody odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: U-12 i U-14, z podziałem na grupy dziewczynek i chłopców. Polskę reprezentowały po cztery drużyny z województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, a Rosję osiem drużyn z obwodu kaliningradzkiego.  W przypadku drużyn polskich głównym kryterium ich udziału były wyniki ubiegłorocznego Turnieju Orlika na szczeblu wojewódzkim.

Impreza rozpoczęła się ceremonią Otwarcia z udziałem Dyrektora CPRDiP Ernesta Wyciszkiewicza, Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego, Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie Mariusza Nosala oraz attaché Konsulatu Generalnego FR w Gdańsku Luki Jezierskiego.  Tuż po ceremonii Otwarcia odbyły się „mecze przyjaźni”, w których naprzeciw siebie stawały drużyny stworzone poprzez połączenie jednej polskiej z jedną rosyjską drużyną. Właśnie na potrzeby tych meczów wszystkie drużyny otrzymały od organizatorów specjalne okolicznościowe komplety strojów piłkarskich. Cześć drużyn występowała w nich również w meczach regularnego turnieju.

Warto zauważyć, że sportowa rywalizacja, walka o zwycięstwo, stały na bardzo wysokim poziomie i toczyły się w duchu fair play. Większość meczów była bardzo emocjonująca, obfitowała w piękne gole, ofiarne interwencje bramkarskie i duże umiejętności piłkarskie młodych zawodniczek i zawodników. Oprócz rywalizacji na miejskim stadionie organizatorzy zapewnili młodym uczestnikom turnieju szereg innych atrakcji, w tym zwiedzanie jednego z najpiękniejszych gotyckich zamków w Polsce, zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku oraz pobyt w dopiero co otwartym, imponującym swą wielkością kompleksie basenowym Termy Warmińskie.  Te trzy dni wspólnego pobytu, sportowej rywalizacji, ale i wypoczynku, sprzyjały prawdziwej integracji polskiej młodzieży z ich rosyjskimi rówieśnikami. Młodzi ludzie z obu krajów zobaczyli, że bez względu na pewne różnice, znacznie więcej ich łączy niż dzieli z sąsiadami. 

Rezultaty Mistrzostw:

Dziewczynki młodsze (U-12)

 1. Eneria Olimpico Malbork 
 2. UKS Perły Olsztynek
 3. Lokomotiw Kaliningrad
 4. Młodzieżowe Centrum Farward Kaliningrad

Najlepsza strzelczyni - Julia Jędrzejewska - Eneria Olimpico Malbork   

Chłopcy młodsi  (U-12)

 1. FK Bałtika Kaliningrad
 2. Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Słupsku
 4. Polonia Lidzbark Warmiński 2  

Najlepszy Strzelec - Rusłan Askirow - Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad

Dziewczynki starsze  (U-14)

 1. Gimnazjum nr 2 Ostróda
 2. Sparta Sycewice
 3. Młodzieżowe Centrum Farward Kaliningrad
 4. Bałtjunija Kaliningrad

Najlepsza strzelczyni - Emma Ralkowa - Młodzieżowe Centrum Farward Kaliningrad

Chłopcy starsi  (U-14)

 1. FK Bałtika Kaliningrad
 2. Polonia Lidzbark Warmiński 1   (Польша)
 3. Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad
 4. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Subkowach

Najlepszy Strzelec - Stanisław Bernst - FK Bałtika Kaliningrad 

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.