VIII Mistrzostwa w Piłce Nożnej Strefy Przygranicznej dla Chłopców i Dziewcząt

Po raz ósmy już zapraszamy na mistrzostwa w piłce nożnej, które są nie tylko areną rywalizacji sportowej i przykładem popularyzacji piłki nożnej wśród najmłodszych adeptów tej najpopularniejszej w świecie gry, ale przede wszystkim ułatwiają nawiązywanie relacji młodzieży i środowiska szkoleniowego z Polski i Rosji.

W tym roku gościmy uczestników pierwszego etapu zmagań we Fromborku, mieście, które niegdyś było ważnym ośrodkiem państwa obejmującego ziemie, skąd przyjadą tak polscy, jak i rosyjscy  uczestnicy mistrzostw, a które rozsławił na cały świat swym przełomowym dziełem o obrocie ciał niebieskich Mikołaj Kopernik. Być może wśród dzieci, które będą grać w piłkę we Fromborku są przyszli bohaterowie rywalizacji o najważniejsze tytuły w futbolowym świecie. Mistrzostwa współorganizują Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Urząd Miasta Frombork, Nadzalewowe Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej, Młodzieżowa Organizacja Społeczna Obwodu Kaliningradzkiego „Piłka Nożna”  i Fundacja Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu i Porozumienia.

Podczas pierwszego etapu mistrzostw we Fromborku spotka się 12 drużyn: 6 polskich (z województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego) i 6 rosyjskich (obwód kaliningradzki).  168 dzieci z Polski i Rosji przez 3 dni (17-19 maja) będzie walczyć o Mistrzostwo Strefy Przygranicznej. Turniej przeznaczony jest dla chłopców i dziewcząt w wieku 11-12 lat, którzy rozegrają na boiskach we Fromborku oraz Tolkmicku mecze w systemie ”każdy z każdym”, a o zwycięstwo będą rywalizować w systemie play-off. Ogółem odbędzie się 30 meczów, a dodatkowo podczas otwarcia imprezy rozegrane zostaną także mecze przyjaźni przez mieszane zespoły polsko-rosyjskie. W tym roku rywalizacja drużyn w kategorii wiekowej U-10 przeniesie się na drugą stronę granicy. 12 drużyn z Polski i Rosji na początku września spotka się na boiskach w Kaliningradzie. Gdzie odbędzie się Turniej o Puchar Pogranicza, drugi etap Mistrzostw Strefy Przygranicznej w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt.

- Piłka nożna należy do najbardziej popularnych dyscyplin sportowych na świecie. Futbolowa rywalizacja wzbudza wielkie emocje - globalnie i lokalnie - o czym przekonujemy się zarówno przy okazji Ligi Mistrzów,  jak i osiedlowych rozgrywek. Idea mistrzostw powstała właśnie w celu wykorzystania tych pozytywnych emocji dla zbliżenia młodych sportowców z Polski i Rosji. Cieszę się, że turniej na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń sportowych strefy przygranicznej. Chodzi w nim nie tylko o rywalizację, ale również o promocję zasad fair-play zdrowego stylu życia  i pięknych krajoznawczo obszarów Polski i Rosji– mówi Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia działa na rzecz dialogu w stosunkach polsko-rosyjskich. Prowadzi badania naukowe i działalność wydawniczą, upowszechnia wiedzę o relacjach, historii i kulturze obu narodów. Jednym z priorytetowych zadań Centrum jest wymiana młodzieży, a dzięki programowi „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży” dotychczas udało się zrealizować ponad 150 projektów, w których udział wzięło ponad 5,5 tysiąca młodych Polaków i Rosjan.

PROGRAM MISTRZOSTW STREFY PRZYGRANICZNEJ W PIŁCE NOŻNEJ WE FROMBORKU

Termin: 17-19 maja 2019 r.
Miejsce: Boisko Orlik we Fromborku ul. Młynarska 3

Stadion Miejski w Tolkmicku ul. Szpitalna 4

17 maja 2019 (piątek) Boisko Orlik we Fromborku ul. Młynarska 3
17:00                   uroczysta ceremonia otwarcia
17:30                   mecze przyjaźni (połączone drużyny z Polski i Rosji)

18 maja 2019 (sobota)
9:30-13:00          mecze turniejowe chłopców Stadion Miejski w Tolkmicku ul. Szpitalna 4

9:30-12:30          mecze turniejowe dziewcząt  Boisko Orlik we Fromborku ul. Młynarska 3

19 maja 2019 (niedziela)
10:00-13:00        mecze finałowe chłopców Stadion Miejski w Tolkmicku ul. Szpitalna 4

10:00-13:00        mecze finałowe dziewcząt Boisko Orlik we Fromborku ul. Młynarska 3
14:30                   uroczysta ceremonia zamknięcia Rynek we Fromborku

Informacji udziela: Robert Śmigielski, tel. (22) 295 00 44, 602 680 948 lub e-mail: smigielski@cprdip.pl

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.