International Summer School
Real and Phantom Borders - Crossing the Boundaries of History, Memory and International Law

Wykłady, seminaria, warsztaty poświęcone roli prawa międzynarodowego w historii oraz o miejscu historii w polityce, a także dyskusje z udziałem ekspertów o państwach, imperiach i ich granicach realnych i fantomowych. Tak wyglądała kolejna letnia szkoła organizowana przez Centrum i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Uczestnicy mieli okazję spędzić tydzień na Mazurach i razem z cenionymi prawnikami, historykami i politologami, m.in.: prof. Dinem Kristiotisem, prof. Heorhijem Kasjanowem, prof. Władysławem Czaplińskim.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more