Międzynarodowa Szkoła Letnia "Law of War and Law of Peace - international law at the service of historical research"

Szkoły letnie Centrum to przede wszystkim ludzie. Ludzie ciekawi świata, którzy gotowi są konfrontować swoją wiedzę ze zdaniem autorytetów. To także miejsce. Ukryty wśród lasów i jezior Łękuk daje odpowiednią przestrzeń do dyskusji. I oczywiście tematyka: problematyka prawa międzynarodowego i historii ujmowana w interdyscyplinarny sposób. Tegoroczna edycja szkoły poświęcona będzie kwestii wojny i pokoju, tego jak te pojęcia się przenikają, jakie ślady pozostawiły w tej części Europy i co o nich sądzą prawnicy i historycy.
Grupa doktorantów, młodych pracowników naukowych, osób zaangażowanych w sprawy publiczne z Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Włoch i Turcji spędziła tydzień w Łękuku, gdzie wzięli udział w szeregu warsztatów i wykładów prowadzonych przez cenionych specjalistów.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more