Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizowało Międzynarodową Szkołę Letnią  „Historia przed Trybunałem. Prawo międzynarodowe a badanie przeszłości”.

Podczas tygodnia elitarnych wykładów i seminariów uczestnicy z Polski, Niemiec, Rosji i Ukrainy nabyli umiejętności pozwalających na wykorzystanie perspektywy prawnomiędzynarodowej w ocenach historycznych. Prawo międzynarodowe ukazane zostało jako narzędzie wspomagające pracę historyków, ułatwiające ocenę wydarzeń historycznych w sposób wyważony, a nie oparty na wzajemnie się wykluczających interpretacjach narodowych.

Wykłady i warsztaty poprowadzili uznani prawnicy międzynarodowi i historycy. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach podzielonych na następujące bloki tematyczne:

  • Główne zasady i źródła prawa międzynarodowego. Wpływ myśli prawnomiędzynarodowej na rozwój historii.
  • Traktaty międzynarodowe  jako regulator stosunków międzynarodowych.
  • Prawo konfliktów zbrojnych  i jego znaczenie w badaniu historii.
  • Prawo do samostanowienia i jego znaczenie jako determinanta rozwoju dziejów.
  • Prawo a zagadnienia rozliczeń z przeszłością. Ludobójstwo.

Na zajęciach prof. Władysława Czaplińskiego i prof. Marka Kornata uczestnicy Szkoły dowiedzieli się jaka jest istota prawa międzynarodowego, jak prawo międzynarodowe wpływa na rozwój dziejów i jak wykorzystać znajomość prawa podczas pracy historyka. Dr Anna Czaplińska i Rafał Tarnogórski podczas swoich wykładów mówili o traktatach jako sile normatywnej w rozwoju stosunków międzynarodowych, ale także jako generatorze konfliktów międzynarodowych. Trzeciego dnia zajęć z prof. Oleksandrem Zadorozhniim i prof. Šarūnasem Liekisem została omówiona historia konfliktów zbrojnych, zwrócono również uwagę na kwestię pamięci historycznej jako czynniku kształtującym stosunki między narodami. Prawo do samostanowienia narodów, jego istota i historia, a także procesy narodowotwórcze XIX i XX w. były tematyką wykładów prof. Stefana Oetera i dr. Łukasza Adamskiego. W ostatnim dniu seminariów prof. Ireneusz Kamiński i dr. Andrii Portonov poruszyli kwestię zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa, prawnego rozumienia terminu i funkcjonowania w historiografii. Wykładowcy zwrócili również uwagę na sprawę rozliczeń z przeszłością i odpowiedzialności sprawców.

Szkoła ułatwiła nawiązanie osobistych kontaktów między utalentowanymi badaczami z czterech sąsiedzkich krajów, mających doświadczenia wzajemnych wojen i konfliktów. Udział w wykładach połączony z warsztatami i pracami seminaryjnymi nad kazusami nauczył uczestników, że prawo międzynarodowe jest punktem odniesienia, który przydatny jest tak dla rozwiązywania sporów dotyczących przeszłości, jak i konieczny dla analizy bieżących wydarzeń.

Szkoła odbyła się na Mazurach a dniach 21-27 sierpnia 2016 r.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej