XI  konkurs prac studenckich i doktoranckich  „Aktualna Nauka” pamięci Olega Kena

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, razem z Instytutem Polskim w Petersburgu, Instytutem Historii RAN w Petersburgu, Instytutem Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz czasopismem "New Eastern Europe" serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Aktualna Nauka" im. Olega Kena.

TEMATY PRAC:

 • Związek Sowiecki, Polska i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej w polityce międzynarodowej okresu międzywojennego
 • Związek Sowiecki i Polska (Rosja i Polska) w XX wieku: główne problemy wzajemnych relacji
 • Procesy historyczne przez pryzmat kultury Związku Sowieckiego (Rosji), Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku

UCZESTNICY:

 • studenci, doktoranci, młodzi badacze z Polski, Rosji i innych krajów prowadzący badania w dziedzinie najnowszej historii Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Polski i Rosji, w ramach programów studiów uniwersyteckich / doktoranckich albo we własnym zakresie.

WYMOGI

 • temat pracy powinien dotyczyć jednego z trzech konkursowych problemów badawczych
 • objętość pracy – od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego (1 arkusz to 40 000 znaków ze spacjami)
 • język pracy – polski, rosyjski lub angielski
 • forma pracy – dowolna (artykuł naukowy, esej, itp. z wyłączeniem prac przeglądowych i publikacji dokumentów). Przyjmowane będą także fragmenty i rozdziały prac dyplomowych lub doktoranckich (nie przekraczające wskazanych objętości)
 • praca powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres: olegken@mail.ru nie później niż do 31 października 2018
 • praca nie może być wcześniej publikowana w żadnej formie (również elektronicznej). W przypadku otrzymania nagrody praca zostanie opublikowana w tomie zawierającym nagrodzone prace konkursowe. Kolejne publikacje są możliwe pod warunkiem umieszczenia adnotacji o miejscu pierwotnej publikacji
 • w pracy konkursowej a) muszą być wyraźnie zaznaczone fragmenty będące cytatami, b) muszą zostać zamieszczone przypisy dokładnie określające źródła cytatów i wykorzystaną literaturę (drukowaną i elektroniczną)
 • dodatkowym atutem pracy będzie odzwierciedlenie znajomości prac naukowych Olega Kena, jego publikacji źródłowych oraz rozwinięcie jego idei naukowych (lub polemika z nimi)

NAGRODY

 • Miejsca I-III: nagroda pieniężna, pokrycie kosztów przyjazdu i pobytu w Petersburgu podczas ceremonii wręczenia nagród, możliwość udziału w szkole letniej organizowanej przez CPRDiP, publikacja artykułu w specjalnym tomie pokonkursowym
 • Cztery wyróżnienia: publikacja artykułu w specjalnym tomie pokonkursowym
 • Nagroda specjalna przygotowana we współpracy ze “Światowym Klubem Petersburżan”

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 31 października 2018 r.

KONTAKT:
Wiera Dmitrijewna Ken: olegken@mail.ru 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym regulaminem TUTAJ.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej