Международная летняя школа. "Law of War and Law of Peace - international law at the service of historical research"

20 uczestników, doktorantów, młodych badaczy z różnych ośrodków analitycznych z krajów Europy Środkowej i Wschodniej uczestniczyło w tygodniowych warsztatach na Podlasiu poświęconych analizie procesów politycznych, błędom poznawczym obecnym w pracy analitycznej, analizie historycznej oraz statystycznej.

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше