Международная летняя школа. Дело о Второй мировой войне. Перспективы международного права и исторических исследований   

Międzynarodowa Szkoła Letnia "II wojna światowa na wokandzie. Z perspektywy prawa międzynarodowego i badań historycznych", organizowana w 2020 roku przez Centrum we współpracy z Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa działającym przy Instytucie Studiów Politycznych PAN, była poświęcona zagadnieniom rozliczeń z drugą wojną światową z perspektywy historycznej oraz prawnomiędzynarodowej.

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше