Operacja polska NKWD 1937-1938. Ofiary, dokumenty

Kierownik projektu: dr Sławomir Dębski

  • Projekt zakłada dokumentowanie – w sposób możliwie pełny i wszechstronny - „Operacji polskiej” NKWD – jednej z największych zbrodni o charakterze ludobójstwa w dwudziestowiecznej Europie.

Jego celem jest wydanie czterech tomów źródeł, tomu studiów oraz anglojęzycznej publikacji zawierającej najważniejsze dokumenty i teksty upowszechniające wiedzę na temat zbrodni NKWD. Ponadto pragniemy stworzyć dwujęzyczną (polską i rosyjską) ogólnodostępną internetową bazę danych „Polskie ofiary terroru politycznego w ZSRS”. Będzie ona stanowić część witryny internetowej, która w sposób przystępny i atrakcyjny przybliży problematykę „Operacji polskiej” w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

Realizowany projekt uzyskał w maju 2016 r. trzyletnie finansowanie ze strony Narodowego Centrum Nauki. W okresie sprawozdawczym powołano międzynarodowy zespół badawczy, dzięki któremu zainicjowano i przeprowadzono wstępne kwerendy
w Rosji (Moskwa, Petersburg) oraz na Ukrainie (Kijów) i Białorusi (Mińsk). Rozpoczęto pracę nad opracowaniem i stworzeniem strony internetowej umożliwiającej przeglądanie oraz zarządzanie bazą danych ofiar represji sowieckich. Dzięki współpracy z rosyjskim „Memoriałem” pozyskano także część skomputeryzowanych danych ofiar zbrodni oraz nagrania audio-wideo relacji dzieci osób represjonowanych.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej