"Formulating a New Foreign Policy Approach toward Russia" - trzecia wspólna konferencja Centrum oraz amerykańskiego think-tanku Center for Strategic and International Studies (CSIS). Eksperci z USA, Polski, Rosji, Ukrainy, Gruzji, Francji, Wielkiej Brytanii dyskutowali o tym jak USA i Europa mogą przeformułować swoją politykę zagraniczną i jak dialog transatlantycki z Rosją będzie wyglądać w przyszłości.

Dostępne nagranie wideo z konferencji w języku angielskim. Zapraszamy do oglądania.

Panel 1

Panel 2

Wystąpienie Zbigniewa Brzezińskiego

Panel 3

PROGRAM
Waszyngton, 14 listopada 2014

9:00AM Welcoming Remarks by: 
Heather A. Conley, Senior Vice President for Europe, Eurasia and the Arctic; Director, CSIS Europe Program
Dr. Slawomir Debski, Director, Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding (CPRDU)
 
9:05AM Opening Keynote: The Future of Dialogue and Understanding with Russia
Dr. Adam Daniel Rotfeld, Co-Chairman of Polish-Russian Group on Difficult Matters and Former Foreign Minister of Poland
 
9:20AM Panel One: Understanding Russia Today and Predicting Its Future
Dr. Angela Stent, Director of the Center for Eurasian, Russian and East European Studies, Georgetown University
Dr. Marie Mendras, Professor, School of International Relations, Sciences Po
Sergey Utkin, Head of Department of Strategic Assessment, Centre for Situation Analysis, Russian Academy of Sciences
James Sherr, Associate Fellow, Russia and Eurasia Program, Chatham House
Moderated by: Dr. Slawomir Debski, Director, CPRDU
 
10:50AM Panel Two: How Does Europe and the U.S. Reconstruct Its Policy Toward Russia and the Region?
Ambassador Paul Jones, Principal Deputy Assistant Secretary of State
Roman Kuźniar, Foreign Policy Advisor to the President of Poland
Ambassador John Herbst, Director, Dinu Patriciu Eurasia Center, Atlantic Council 
Moderated by: Heather A. Conley, Senior Vice President for Europe, Eurasia and the Arctic, CSIS
 
1:00PM Luncheon Keynote: Russia and the International System
Dr. Zbigniew Brzezinski, Counselor and Trustee, CSIS
 
1:30PM Panel Three: The View from the Region: Russia’s Neighborhood and the Future of the International System?
Ambassador Tedo Japaridze, Chairman of the Parliamentary Committee for Foreign Affairs and Former Foreign Minister of Georgia
Dr. Mykhailo Kirsenko, Professor, National University of ‘Kyiv-Mohyla Academy’
Dr. Jeffrey Mankoff, Fellow and Deputy Director, Russia & Eurasia Program, CSIS
Moderated by: Ernest Wyciszkiewicz, Deputy Director, CPRDU

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.