Międzynarodowa konferencja „The Case of Crimea in the Light of International Law: its Nature and Implications" zorganizowana przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Dostępne nagranie z konferencji w języku angielskim. Zapraszamy do oglądania.

International conference

THE CASE OF CRIMEA IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL LAW: ITS NATURE AND IMPLICATIONS

 organised by
The Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding
The Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences

 Warsaw, 19-20 March 2015
Venue: Foksal Press Centre, ul. Foksal 3/5

PROGRAMME

 

Day 1: 19th March 2015 (Thursday)

9.30-10.00      Opening and welcome from host & organisers

 Opening speech by Artur Nowak-Far, Undersecretary of State for Legal Treaty and Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs (Poland) 

 10.00-13.15    Panel I: Annexation of Crimea – Multilateral and Bilateral Implications, Self-determination and the Right to Secession?

 Chair: Prof. Władysław Czapliński, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences (Poland)

 10.00-11.00    Session 1:

 Speakers:
-          Maria Issaeva, Threefold Legal Advisors LLC (Russia)
-          Prof. Oleksandr Zadhorozhniy, Taras Schevchenko University (Ukraine)

11.00-11.15    Coffee break

11.15-13.15    Session 2:       

 Speakers:
-          Prof. Christopher J. Borgen, St. John's University School of Law (USA)
-          Prof. Theodore Christakis, University of Grenoble (France)
-          Prof. Vladislav Tolstykh, Novosibirsk State University (Russia)

 Designated discussants:
-          Dr. Daniele Amoroso, University of Naples “Federico II” (Italy)
-          Oleksandr Moskalenko, Fellow of Krzysztof Skubiszewski fellowship program (Ukraine)

 13.15-14.15    Lunch

 14.15-18.30    Panel II: Problems of Use of Force, Aggression and Armed Attack – The Crimea’s case

 Chair: Prof. Bogdan Góralczyk, Centre for Europe at the University of Warsaw (Poland)

14.15-16.15    Session 3:

Speakers:
-          Prof. Paul Eden, University of Sussex (UK)
-          Prof. Antonello Tancredi, University of Palermo (Italy)
-          Dr. Christian Henderson, University of Liverpool (UK)
-          Prof. Evgeniy Voronin, MGIMO University (Russia)

16.15-16.30    Coffee break

16.30-18.30    Session 4:

Speakers:
-          Prof. Sigmar Stadlemeier, Johannes Kepler University Linz (Austria)
-          Dr. Patrycja Grzebyk, University of Warsaw (Poland)

Designated discussants:
-          Dr. Mindia Vashakmadze, Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law (Germany)
-          Agata Kleczkowska, Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences (Poland)

Day 2: 20th March 2015 (Friday)

 9.00-11.30      Panel III: The Case of Crimea - Reactions of International Community

 Chair: Dr. Sławomir Dębski, Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding (Poland) 

 9.00-10.15      Session 1

Speakers:
-          Prof. Steven Blockmans, Centre for European Policy Studies (Belgium)/ University of Amsterdam (Netherlands)
-          Dr. Łukasz Gruszczyński, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences (Poland)
-          Prof. Anatoly Y. Kapustin, Institute of Legislation and Comparative Law (Russia)
-          Prof. Michał Kowalski, Jagiellonian University (Poland)

10.20-11.30    Session 2

 Speakers:
-          Prof. Maurizio Arcari, University of Milano-Bicocca (Italy)
-          Dr. Matthias Hartwig, Max Planck Institute of International and Comparative Law, Heidelberg (Germany)
-          Prof. Alena Douhan, Belarusian State University (Belarus)
-          Dr. Alexander Salenko, Immanuel Kant Baltic Federal University of Russia (Russia)

11.30-11.45    Coffee break

11.45-13.45    Panel IV: The Case of Crimea and Implications of Non-Recognition of Unlawful Situations

-          Chair: Prof. Dagmar Richter, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences (Poland)

Speakers:
-          Prof. Enrico Milano, University of Verona (Italy)
-          Prof. Shotaro Hamamoto, Kyoto University (Japan)
-          Prof. Stefan Oeter, University of Hamburg (Germany)
-          Prof. Przemysław Saganek, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences (Poland)

Designated discussants:
-          Ilya Nuzov, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights (Switzerland)
-          Dr. Wiliam Worster, Hague University (Netherlands)

13.30-14.30    Lunch

14.30-17.30    Panel V: International Responsibility of States and Individuals in the Crimea Case

Chair: Prof. Anna Wyrozumska, University of Lodz (Poland) 

Speakers:
-          Prof. Claus Kress, University of Cologne (Germany)
-          Prof. Beatrice Bonafe, Rome University (Italy)
-          Prof. Ireneusz Kamiński, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences (Poland)
-          Dr. Karolina Wierczyńska, Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences & Prof. Bartłomiej Krzan, University of Wrocław (Poland)
-          Prof. Tsvetana Kamenova, Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)
-          Prof. Oleksandr Merezhko, University of Economics and Law, Kyiv (Ukraine)

16.30-17.30    Closing remarks by organisers

 

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.