W Międzynarodowym Centrum Kultury  w Krakowie 12 maja odbyła się konferencja naukowa "Polska i czeska myśl polityczna wobec Rosji". 

Konferencja poświęcona była stosunkowi Polaków i Czechów do Rosji, w przeszłości i współcześnie. Podczas trzech paneli dyskusyjnych o podłożu historyczno-politologicznym (XIX i XX wiek) zaprezentowano kluczowe zagadnienia związane z Rosją w polskiej i czeskiej myśli politycznej. Minister Petr Drulák w swoim wystąpieniu inauguracyjnym przedstawił rolę Rosji oraz implikacje panslawizmu i odmiennego postrzegania roli Rosji przez Polaków i Czechów w kontekście współpracy polsko-czeskiej. Duża część dyskusji dotyczyła potencjału współpracy polsko-czeskiej w przyszłości.

POLSKA I CZESKA MYŚL POLITYCZNA WOBEC ROSJI
Kraków, 12 maja 2015 r.

 P R O G R A M

9:00
Otwarcie obrad

 • Dr Henryka Mościcka-Dendys, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP
 • Prof. Petr Drulák, Zastępca Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej

9:30-11:00
I  panel: Rosja a kształtowanie się nowoczesnych narodów i myśli politycznej – czeskiej i polskiej

 • Dr Roman Baron, Instytut Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Praga
 • Dr Petr Janyška, dyrektor Czeskiego Centrum w Warszawie
 • Dr hab. Jarosław Kilias, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Marzena Krajewska, I radca w MSZ RP, sekretarz Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego
 • Prof. Andrzej Nowak, Instytut Historii PAN w Warszawie; Uniwersytet Jagielloński

Moderator: prof. Jacek Baluch, były Ambasador RP w Pradze,  wiceprzewodniczący Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego

11:15-12:45
II panel: Rosja a współpraca polsko-czeska w XX wieku: idee i realia

 • Doc. Jiří Friedl, Instytut Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Brno
 • Prof. Marek Kornat, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 • Prof. Jan Rychlík, Instytut Czeskiej Historii, Uniwersytet Karola w Pradze
 • Prof. dr hab. Stanisław Żerko, Instytut Zachodni w Poznaniu

Moderator: dr Sławomir Dębski, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

13:30-15:00   
III panel: Współpraca polsko-czeska i Rosja: kontekst historyczny i współczesne wyzwania

 • Dr Adam Eberhardt, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie
 • Dr Michal Kořan, wicedyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Pradze
 • Jiří Schneider, Prague Security Studies Institute, były wiceminister spraw zagranicznych RCz
 • Eugeniusz Smolar, Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

Moderator: dr Mateusz Gniazdowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego, kierownik Zespołu Środkowoeuropejskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich w Warszawie

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej