KRĘGI REWOLUCJI. Rok 1917 w Rosji – wewnętrzne i międzynarodowe konsekwencje

Okrągłe rocznice przełomowych wydarzeń zawsze skłaniały badaczy różnych dyscyplin do refleksji nad ich przyczynami i konsekwencjami. Bez wątpienia do takich zalicza się również rewolucja rosyjska. Dotychczas uwagę naukowców przykuwały zazwyczaj wewnętrzne aspekty procesów i wydarzeń, które doprowadziły do przeobrażenia Cesarstwa Rosyjskiego w Związek Sowiecki. Nie negując wagi tej problematyki, na konferencji organizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zostały również poruszone takie zagadnienia jak: wpływ polityczny, społeczny, ideowy i kulturowy na Europę Środkową i Wschodnią, w tym Polskę, reakcja na rewolucję i jej recepcja w Europie Zachodniej, przebieg wydarzeń na prowincji rosyjskiej oraz na ziemiach współczesnej Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii, a także funkcjonowanie obrazu rewolucji w pamięci społeczeństw krajów byłego imperium rosyjskiego.

O sporach współczesnej historiografii o wydarzeniach lat 1917-1921 w naszym nagraniu:

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji:

- Niewątpliwie rok 1917 i jego reperkusje dla Polski i dla tej części świata, jak i dla całego świata, był niezwykle istotny (...). Polska jest częścią tej historii - w istocie rzeczy historii rewolucji - powiedział Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Przypomniał też, że terytorium Polski przedrozbiorowej trafiło w większości pod kontrolę imperium rosyjskiego, które - jak zaznaczył Wyciszkiewicz - gdy zaczęło się chwiać, stworzyło zupełnie nowe, dodatkowe okoliczności dla polskich starań o odzyskanie niepodległości.

Gdy rewolucja wygrała to okazało się, że Polska, już nowa odrodzona Polska, musiała stoczyć swój pierwszy bój o przetrwanie właśnie z państwem bolszewików. Wtedy bój wygrany, ale jeżeli spojrzymy z szerszej perspektywy, to dostrzeżemy w 1917 roku źródła późniejszego podziału Europy i świata i późniejszych różnic w doświadczeniach narodów Europy Środkowej i Wschodniej i narodów Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o postrzeganie i interpretację tych wydarzeń - podkreślił Wyciszkiewicz.

W tym kontekście dyrektor CPRDiP zwrócił uwagę, że polityczna żelazna kurtyna", która zapadła po II wojnie światowej dotyczyła też badań naukowych. "W Polsce i w regionie prowadzenie rzetelnych badań na temat lat 1917-22 było w zasadzie niemożliwe, dlatego też historycy z tego regionu w zasadzie nie wzięli udziału w fundamentalnych debatach toczonych na Zachodzie między różnymi spojrzeniami na rewolucję - podejściem tradycjonalistycznym i rewizjonistycznym. Tutaj (w Polsce) dominowała jednak klasyczna sowiecka interpretacja tego, co się zdarzyło w 1917 roku - zauważył Wyciszkiewicz.

kiedy: 16-17 października 2017 r., poniedziałek-wtorek
gdzie: Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego, ul. Stefana Czarnieckiego 51, Warszawa
Kręgi rewolucji - program konferencji

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej