Międzynarodowa konferencja naukowa „Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu I wojny światowej” zorganizowana przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.

Obrady przy okrągłym stole

W dniach 24-25 czerwca w Instytucie Historii PAN badacze Europy Środkowo-Wschodniej dyskutowali na temat społecznych wyobrażeń Europy, wolności, przyszłości i wspólnot narodowych w 1914 roku.

W konferencji wzięli udział wybitni specjaliści z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Polski.

Obrady koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

  • - Rosyjskie Imperium , jego zachodni i południowi sąsiedzi oraz peryferie: ideologie, instytucje i nowe społeczne tożsamości;
  • - Wyobrażenia, oczekiwania i plany na przyszłość w różnych grupach społecznych regionu przed wybuchem Wielkiej Wojny;
  • - Rywalizujące idee i sposoby pojmowania Europy, postępu, wolności a także tworzących się projektów narodowych w Europie Wschodniej przed Sarajewem;
  • - Kultury "Fin-de-siècle'u" czy wschodnioeuropejskie "Święta wiosny"? - kulturowe przemiany między 1900 i 1914;
  • - Militarne planowanie i polityczno-strategiczna wyobraźnia oraz pamięć poprzednich wojen.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej