Teatr Nikołaja Kolady w Polsce ze spektaklem "Lolotta" na podstawie opowiadania Anny Matwiejewej.

Z okazji premiery polskiego tłumaczenia zbioru opowiadań Anny Matwiejewej „Lolotta i inne paryskie historie” Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia i TR Warszawa zaprosili do warszawy autorkę oraz teatr Centrum Dramaturgii Współczesnej Nikołaja Kolady w Jekaterynburga z gościnnym pokazem spektaklu „Lolotta” wg opowiadania Anny Matwiejewej.

O SPEKTAKLU:

Paryż, początek XX wieku. Rudowłosa, piękna kobieta w ciąży wchodzi do Bazyliki Najświętszego Serca. Tak zaczyna się nasza opowieść, która ze wzgórza Montmartre zaprowadzi nas jeszcze do pracowni (i sypialni) Amedeo Modiglianiego oraz do kawiarni „Rotonda”, gdzie obejrzymy francuski stand-up. Paryż nie jest jednak głównym bohaterem tej historii. W jej centrum jest przypadkowe spotkanie dwojga ludzi, którzy w ogóle nie powinni się spotkać, jednak los postanowił inaczej.

„Lolotta” to spektakl małej formy, zrealizowany w słynnym Centrum Dramaturgii Współczesnej w Jekaterynburgu (ЦСД), kierowanym przez Nikołaja Koladę, jednego z najwybitniejszych rosyjskich dramatopisarzy. Scenariusz oparty jest na opowiadaniu Anny Маtwiejewej, cenionej pisarki z Jekaterynburga, zaliczanej do nurtu „uralskiego realizmu magicznego”, laureatki nagrody czytelników „Bolszaja Kniga”, najważniejszej rosyjskiej nagrody literackiej.

W trakcie godzinnego przedstawienia widzowie śledzą dwie równoległe historie, które przecinają się wbrew prawom fizyki. Lolotta (Alicja Krawcowa) to bezczelna, trochę skąpa, ale mimo wszystko urocza dziewczyna z prowincji, utrzymanka swoich kochanków, próbująca uzbierać na lepsze życie. Lata jednak mijają, a nadzieje na nowe wspaniałe życie stopniowo topnieją. O tym wszystkim dowiemy się podsłuchując żarliwą spowiedź Lolotty. Tymczasem Amedeo Modigliani (Anton Butakow), głośny malarz, autor budzących kontrowersje kobiecych aktów przeżywa twórcze iluminacje. Zmienia kobiety, a jednak wciąż pozostaje wierny Zielonej Wróżce i Mrocznemu Księciu. Przypadkowe spotkanie zmieni losy tych dwóch tak odległych od siebie postaci.

fot. Marek Gorczyński
------------------------

CENTRUM DRAMATURGII WSPÓŁCZESNEJ / Центр современной драматургии

Centrum powstało w 2009 roku z inicjatywy Nikołaja Kolady jako przestrzeń, gdzie utalentowani reżyserzy, dramaturdzy i aktorzy na oczach widza tworzą nowy teatralny język. Zespół to grupa młodych ludzi o podobnych poglądach, tworzących jaskrawy i nowoczesny teatr poruszający problemy ważne społecznie. Artystycznym kierownikiem ЦСД jest Nikołaj Kolada.

------------------------

tekst: Anna Matwiejewa

tłumaczenie na język polski: Magda Dolińska-Rydzek
obsada: Alicja Krawcowa (Lolotta), Anton Butakow (Modigliani), Aleksiej Czuwaszow (Pastor, pianista, gitarzysta)
produkcja: Centrum Dramaturgii Współczesnej, Jekaterynburg, Rosja
organizator pokazów: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

------------------------

SPOTKANIE PO SPEKTAKLU

27 lutego 2019 (środa) godz. 20.15
miejsce: TR Warszawa/Marszałkowska 8

Zapraszamy na premierę zbioru opowiadań „Lolotta i inne paryskie historie”. W rozmowie wezmą udział: pisarka Anna Matwiejewa oraz tłumacze Anna Górka, Magda Dolińska-Rydzek i Marcin Gaczkowski. Spotkanie poprowadzi Natalia Szostak.

O KSIĄŻCE:
Błyskotliwe i dowcipne, przywodzące na myśl najlepsze tradycje sztuki pisania opowiadań. Czechow i jego czułość wobec bohatera, to jedno, Zoszczenko i jego umiejętność dostrzeżenia tego, co absurdalne i komiczne w tym, co pozornie codzienne i zwykłe, wreszcie Nabokov i ludzka wilgoć, która sprawia, że te teksty żyją, mrowią się, ciągną w różne strony. Świetnie, że do polskiego czytelnika trafiają współczesne rosyjskie opowiadania, świetniej jeszcze, że trafiają we wspaniałych tłumaczeniach.
Weronika Murek, pisarka

Skąd psycholog z Jekaterynburga zna sekrety Lolotty, modelki Modiglianiego? Jak prawosławna znachorka z Fierszamki pokonuje choróbska, zesłane w lutym 2013 roku przez meteoryt? Ciepłą i zagadkową prozę Anny Matwiejewej krytycy nazywają uralskim realizmem magicznym. Zbiór dziewięciu opowiadań „Lolotta i inne paryskie historie” jest polskim debiutem pisarki, dziennikarki, redaktorki, oraz debiutem dziewięciu młodych tłumaczy. Ale przede wszystkim jest to fascynująca podróż na trasie Ural – Paryż – Ural, z kozackich stepowych stanic do szynków Montrmarte’u i z powrotem. Po drodze niespodziewane przesiadki z fotela dyrektora fabryki do klasy ekonomicznej i zdumiewające awanse społeczne współczesnej Rosji. Gotowi? Proszę zapiąć pasy.
Anna Żebrowska, „Gazeta Wyborcza”

fot. Marek Gorczyński


NOTKI O UCZESTNIKACH DEBATY

Anna Matwiejewa - „Nie miałam wielkiego wyboru, już w dzieciństwie wiedziałam, że zostanę pisarką”, mówi o sobie Anna Matwiejewa. Urodziła się w 1972 roku. Mieszka w Jekaterynburgu, który bardzo często jest tłem lub bohaterem jej powieści. Na poważnie zaczęła pisać w latach dziewięćdziesiątych. Do dziś wydała 17 powieści i zbiorów opowiadań, które w Rosji cieszą się dużą popularnością. Była nominowana do prestiżowych rosyjskich nagród m.in. Bolszaja Kniga i Nacyonalnyj Bestseller. Jej twórczość krytycy nazywają uralskim realizmem magicznym. Prozę Matwiejewej przetłumaczono na włoski, francuski, czeski, chiński i fiński. "Lolotta i inne paryskie historie" jest pierwszą książką autorki wydaną w języku polskim.

Magda Dolińska-Rydzek – doktorantka w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen, gdzie niedawno ukończyła rozprawę doktorską zatytułowaną The Antichrist in Post-Soviet Russia: Transformations of an Ideomyth. Interesuje się literaturą, przekładem i kolarstwem. 

Marcin Gaczkowski – literaturoznawca, redaktor, nauczyciel akademicki, badacz Europy Środkowej, Wschodniej, a nawet Środkowo-Wschodniej. Tłumaczy z ukraińskiego i rosyjskiego literaturę piękną i mniej piękną. Wędrowny filozof, najczęściej zamieszkały we Wrocławiu.

Anna Górka – absolwentka filologii rosyjskiej Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki Szkole Przekładu zrobiła pierwszy krok do realizacji marzenia o tłumaczeniu literatury: Niemłody i nieładny to jej translatorski debiut.

Natalia Szostak - dziennikarka i recenzentka "Gazety Wyborczej" i "Książek. Magazynu do czytania". Na YouTubie współprowadzi (razem z Justyną Suchecką) kanał książkowy Krótka Przerwa.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych