W kręgu Peruna. O społecznym i politycznym znaczeniu ruchów neopogańskich w Rosji

W Rosji, po latach ateizacji i próbach tworzenia komunistycznego „państwa bez boga”, można zaobserwować swoisty renesans życia religijnego. Zjawisko powrotu do religii dotknęło głównie prawosławie, które obok islamu, buddyzmu i judaizmu jest uznawane w Rosji za konfesję „tradycyjną”. Jednak coraz więcej Rosjan angażuje się w działalność wspólnot religijnych odwołujących się do przedchrześcijańskiego systemu wierzeń. Szczególną popularnością cieszy się w Rosji ruch rodzimowierstwa nawiązujący do duchowości i mitologii ludów słowiańskich. Jak silne jest to zjawisko w dzisiejszej Rosji i czy nurt ten jest jednolity? Czy mamy do czynienia jedynie z chwilową modą, czy też trwałym elementem życia religijnego? Na ile jest to zjawisko globalne, a na ile specyficznie rosyjskie? Jak daleko sięgają wpływy ruchów neopogańskich na kulturę i politykę dzisiejszej Rosji?

Uczestnicy:

Roman Szyżeński – doktor nauk historycznych, docent katedry historii Rosji Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Niżnym Nowogrodzie, kierownik pracowni naukowo-badawczej „Nowe ruchy religijne we współczesnej Rosji i innych krajach Europy”.

Anna Zaczkowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa, rosjoznawca kulturoznawca. Doktorantka w Zakładzie Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Autorka m.in. monografii „Cienie aryjskich przodków. Mitologia polityczna w Rosji”.

Prowadzenie:

Maciej Strutyński  – doktor nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwa, starszy wykładowca w Instytucie Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół relacji religii i idei oraz doktryn politycznych. Jest autorem m.in. pracy „Neopogaństwo”.

kiedy: 27 czerwca 2018 r. (środa) godz. 18.00
gdzie: Marzyciele i Rzemieślnicy - Dom Innowacji Społecznych, ul. Bracka 25, III piętro
języki dyskusji: polski i rosyjski (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne)
R.S.V.P. kolakowska@cprdip.pl

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej