Polityka nożna. O mundialu w Rosji

Futbol i polityka – od dawna takie zestawienie nie budzi większego zdziwienia. Chociaż w przeszłości odnajdziemy wiele przykładów, w których piłka kopana przeplatała się z polityką, to w ciągu ostatnich dwóch dekad postępującej globalizacji futbol stał się ulubioną „rozrywką” polityków. Rosyjscy oligarchowie inwestujący w angielskie kluby, czy „Narodowy Fundusz Katarski”, jak bywa określany Qatar Sports Investments – właściciel Paris Saint-Germain, stanowią najlepszą ilustrację tego zjawiska.

Okazją do dyskusji organizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia była oczywiście Rosja, która cztery lata po igrzyskach w Soczi będzie gospodarzem kolejnego prestiżowego wydarzenia sportowego: mistrzostw świata w piłce nożnej. W trakcie debaty zastanowiliśmy się nad politycznym wymiarem nadchodzącego mundialu oraz porozmawialiśmy o przygotowaniach związanych z organizacją tak wielkiego wydarzenia. Nie zabrakło również pytań o sportowy wymiar mistrzostw oraz formę Sbornej kierowanej przez byłego trenera Legii Warszawa Stanisława Czerczesowa.

Notki o uczestnikach

 Michał Okoński – dziennikarz „Tygodnika Powszechnego”, z którego redakcją związany jest nieprzerwanie od 1991 r. Autor książki i bloga „Futbol jest okrutny”. Oprócz piłki nożnej zajmuje się także stosunkami polsko-żydowskimi. Teksty o piłce nożnej i nie tylko zamieszczał również w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Charakterach” i „Magazynie Kopalnia”.

Anton Oriech – dziennikarz znany przede wszystkim z audycji prowadzonych w radiu „Echo Moskwy”. Zajmuje się tematyką społeczną i polityczną. Publikuje także na stronach „Jeżedniewnogo Żurnala”.

Manuel Veth – dziennikarz, redaktor naczelny strony poświęconej rosyjskiemu futbolowi futbolgrad.com. Stopień doktora uzyskał na Kings College London na podstawie pracy opisującej transformację sowieckiego świata piłkarskiego w latach 80. i 90. XX w. Publikuje również na ProSoccerUSA.com oraz footballwhispers.com.

Paweł Wilkowicz – dziennikarz sportowy, redaktor serwisu sport.pl, gdzie prowadzi popularny cykl wywiadów wideo „Wilkowicz sam na sam”. Autor książki „Robert Lewandowski. Nienasycony”, laureat nagrody im. Bohdana Tomaszewskiego.

 


kiedy: 23 maja 2018 (środa), godz. 18.00
gdzie: Marzyciele i Rzemieślnicy, Warszawa, ul. Bracka 25, III piętro 
języki dyskusji: polski, rosyjski i angielski

Zapraszamy również do zapoznania się z naszym „Kieszonkowym słownikiem piłki nożnej (rosyjsko-polskim i polsko-rosyjskim)” przygotowanym specjalnie dla kibiców i miłośników futbolu w związku ze zbliżającymi się mistrzostwami w piłce nożnej w Rosji.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.