Zachód, Rosja i wspólni sąsiedzi - jak wyjść z klinczu?

Konflikt rosyjsko-ukraiński trwa już czwarty rok, a do trudnych relacji między Rosją a Zachodem zdążyliśmy się przyzwyczaić. Jednocześnie Zachód przechodzi głęboki kryzys, ma trudności w adaptacji zarówno do wyzwań wypływających z globalizacji i digitalizacji, jak i do tych związanych z rodzimym populizmem. Konsensus Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w sprawie sankcji wobec Rosji nie daje gwarancji skutecznego współdziałania obu aktorów w Europie Wschodniej. Taka sytuacja nie tylko stanowi przeszkodę w budowaniu stosunków transatlantyckich, ale także utrudnia rozwój współpracy pomiędzy państwami regionu. Tymczasem na kraje takie, jak Gruzja i Ukraina, wywierana jest silna zewnętrzna presja, aby przeprowadziły głębokie i nieodwracalne reformy. Z kolei zainteresowanie Rosji rozwiązaniem konfliktu w regionie jest wątpliwe, gdyż kryzys stanowi dla niej doskonałe narzędzie umacniania wpływów. W gronie uznanych ekspertów z Rosji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Polski porozmawialiśmy o tym, jak utrzymać wspólne podejście UE i USA do wschodniego sąsiedztwa oraz jak radzić sobie z Rosją.

Punktem wyjścia dyskusji były książki: Eastern Voices i Russia file wydane przez Centrum Roberta Boscha w DGAP (Berlin) i Centrum Stosunków Transatlantyckich w Szkole SAIS na Uniwersytecie Johns Hopkins (Waszyngton) przy wsparciu Fundacji Roberta Boscha.

Notki o uczestnikach

Stefan Meister – kierownik Centrum Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Centralnej im. Roberta Boscha w Niemieckiej Radzie Polityki Zagranicznej (DGAP). Pracował również wielokrotnie jako obserwator wyborów z ramienia OBWE na obszarze postsowieckim i był odpowiedzialny za rozwój projektów naukowych w rosyjskich regionach, w szczególności w Kaliningradzie. W latach 2015-2016 był pracownikiem naukowym w Transatlantic Academy w Waszyngtonie. W obszarze jego zainteresowań znajduje się m.in.: polityka wewnętrzna, zagraniczna i energetyczna Rosji, stosunki Rosji w Unią Europejską, w tym z Niemcami.

Anders Åslund – pracownik naukowy w Centrum Eurazji im. Dinu Patriciu w Atlantic Council, wykładowca na Uniwersytecie Georgetown, prezes CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Wcześniej pracował m. in. w Brookings Institute, Kennan Institute i Wilson Center.  Jest wiodącym specjalistą w zakresie polityki gospodarczej Rosji, Ukrainy i krajów Europy Wschodniej, był doradcą wielu rządów (w Rosji, na Ukrainie), a także dyplomatą w Kuwejcie, Polsce, Genewie i Moskwie. Jest autorem wielu publikacji, ostatnio: Europe’s Growth Challenge (2017) i Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It (2015).

Irina Busygina –  dyrektor Centrum Studiów Porównawczych nad Administracją Publiczną w Wyższej Szkole Ekonomii w Petersburgu. Wcześniej pracowała jako kierownik Centrum Regionalnych Badań Politycznych w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych (MGIMO), a także na Uniwersytecie w Helsinkach, w Uppsali, w Nowym Jorku czy w Hokkaido. W zakres jej badań naukowych wchodzą stosunki Rosji z UE, federalizm i regionalizm.

Daniel S. Hamilton – profesor w austriackiej Fundacji planu Marshalla i dyrektor Centrum ds. Stosunków Transatlantyckich w Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa. Pełnił również funkcję dyrektora wykonawczego Amerykańskiego Konsorcjum Studiów Europejskich. Zajmował różne stanowiska kierownicze w Departamencie Stanu USA, w tym zastępcy asystenta sekretarza stanu ds. europejskich, był odpowiedzialny za NATO, OBWE i bezpieczeństwo transatlantyckie; specjalnego koordynator w ds. stabilizacji Europy południowo-wschodniej, zastępcy dyrektora ds. polityki zagranicznej oraz wiele innych. Daniel S. Hamilton jest autorem ponad 100 książek i artykułów na temat współczesnych stosunków międzynarodowych. 

Ernest Wyciszkiewicz – politolog, od 2016 roku dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Wcześniej zastępca dyrektora Centrum, koordynator programu ds. bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu i prawa międzynarodowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Autor wielu opracowań analitycznych, ekspertyz i artykułów z zakresu polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej, relacji Unia Europejska-Rosja, polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej i międzynarodowych negocjacji klimatycznych.

kiedy: 12 lutego 2018 r. (poniedziałek) godz. 15:00
gdzie: Marzyciele i Rzemieślnicy, Warszawa, ul. Bracka 25, III piętro  

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej