Jakim prawem...? Rzecz o prawie międzynarodowym po aneksji Krymu

Dyskusja w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie

Rosyjskie stanowisko względem prawa międzynarodowego oraz zasady integralności terytorialnej swoich sąsiadów stało się żywotną kwestią polityczną, prawną i interesującym problemem badawczym. Krym został nielegalnie zaanektowany – jakie są prawne możliwości wyjścia z tej sytuacji?  Co może prawo międzynarodowe, a czego nie należy od niego oczekiwać? Czy możliwy jest porządek międzynarodowy bez przestrzegania tego prawa?

Przyczynkiem do dyskusji będzie książka „The Case of Crimea`s Annexation Under International Law” – nowość wydawnicza Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Wydawnictwa Naukowego Scholar. Do debaty zaprosiliśmy trzech profesorów prawa międzynarodowego: Mykołę Gnatowskiego (Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie), Dino Kritsiotisa (Uniwersytet w Nottingham), Ireneusza C. Kamińskiego (Uniwersytet Jagielloński). Dyskusję poprowadzi Rafał Tarnogórski (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych). 

 Notki o uczestnikach

Mykoła Hnatowski – profesor na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, od 2015 r. przewodniczący Europejskiego Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, a od 2007 r. redaktor naczelny „Ukrainian Yearbook of International Law”.

Ireneusz C. Kamiński – prawnik i socjolog. Profesor w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych PAN i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w problematyce związanej z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Ekspert Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi oraz wolności mediów. Współpracownik wielu krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu jest pełnomocnikiem m.in. rodzin ofiar zbrodni katyńskiej.

Dino Kritsiotis – profesor prawa międzynarodowego i twórca Centrum Praw Człowieka na Uniwersytecie w Nottingham oraz kierownik wydziału Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Wykładał na Uniwersytecie w Hongkongu, Nowej Południowej Walii, w Melbourne i na Uniwersytecie w Kapsztadzie. Jest stałym członkiem programu studiów magisterskich w zakresie prawa humanitarnego na Uniwersytecie w Oxfordzie.

Rafał Tarnogórski – analityk w Biurze Badań i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Prawnik, specjalizujący się w prawie międzynarodowym publicznym, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z PISM związany od 2000 r., członek redakcji wznowionego „Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego”, a także redaktor prowadzący „Biuletynu PISM”.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej