Transatlantic Forum on Russia

W 2012 roku Centrum i Centre for Strategic & International Studies nawiązały współpracę w celu zbadania relacji polsko-rosyjskich i ich konsekwencji dla regionu euroatlantyckiego.

Do tej pory nasi goście dyskutowali o tym jak USA i Europa mogą przeformułować swoją politykę zagraniczną wobec aneksji Krymu, a tematem zeszłorocznego forum była  przyszłość stosunków transatlantyckich po wyborach prezydenckich w USA.

W tym roku zastanawialiśmy się nad tym, jaki wpływ mają narracje dotykające przeszłości na przyszłość stosunków USA-Europa-Rosja, podczas drugiej części spotkania rozmawialiśmy o dziedzictwie Aktu końcowego z Helisnek. 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z konferencji:

PROGRAM

9:00 - 9:15 - Welcoming Remarks

 • Heather A. Conley, Senior Vice President for Europe, Eurasia, and the Arctic; and Director, Europe Program, CSIS
 • Dr. Ernest Wyciszkiewicz, Director, Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding (CPRDU)

9:15 - 10:45 - Panel One: The Power of Narratives of the Past in Shaping Geopolitical Futures

 • Dr. Olga Y. Malinova, Chief Research Fellow, Department of Political Science, Institute of Scientific Information for Social Sciences, Russian Academy of Science
 • Dr. Georgiy V. Kasyanov, Professor, Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine
 • Dr. Łukasz Adamski, Deputy Director, Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding (CPRDU)
 • Dr. Charles Gati, Senior Research Professor of European and Eurasian Studies, Johns Hopkins School of Advanced International Studies
 • Moderated by: Heather A. Conley, Senior Vice President for Europe, Eurasia, and the Arctic; and Director, Europe Program, CSIS

10:45 - 11:00 - Coffee Break

11:00 - 12:30 - Panel Two: Back to the Future: Transatlantic-Russian Relations and the Enduring Legacy of the Helsinki Final Act

 • Dr. Igor Gretskiy, International Relations Department, Saint Petersburg State University
 • Kateryna Zarembo, Deputy Director, New Europe Center
 • Dr. Sławomir Dębski, Director, Polish Institute of International Affairs
 • Ambassador Daniel B. Baer, Former U.S. Ambassador to the OSCE
 • Moderated by: Dr. Ernest Wyciszkiewicz, Director, Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding (CPRDU)

12:30 - 1:00 - Buffet Lunch

1:00 - 1:30 - Keynote Address: Applying a Helsinki Final Act Foreign Policy Framework Toward Russia

 • The Honorable Brian H. Hook, Senior Advisor to the Secretary of State and Director of Policy Planning, U.S. Department of State

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.