Gensek prywatnie. Leonid Breżniew i sowiecka polityka w świetle dzienników sekretarza generalnego KPZS.

W listopadzie zeszłego roku zostały opublikowane trzytomowe dzienniki Leonida Breżniewa, które dotychczas pozostawały niedostępne dla badaczy. Przechowywane w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historii Najnowszej zapiski sekretarza generalnego KPZS  stanowią znakomite źródło historyczne. Lata jego rządów 1964-1982 obfitowały w dramatyczne wydarzenia, w których centrum niejednokrotnie znajdowała się Polska Rzeczpospolita Ludowa. Przejęcie władzy przez Breżniewa zapoczątkowało także nowe otwarcie w stosunkach między dwoma supermocarstwami. Polityka détente doprowadziła do podpisania traktatów SALT I, SALT II oraz Aktu końcowego KBWE w 1975 roku. W trakcie debaty skupiliśmy się przede wszystkim na tym, jakie odzwierciedlenie w dziennikach znalazły sprawy polskie. Ponadto stała się ona pretekstem do dyskusji o osobie sekretarza generalnego KPZS.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia:

fot. Andrzej Gałązka

Goście

Paweł Kowal – pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Europejskiego Natolin, historyk, publicysta, poseł do Parlamentu Europejskiego (2009-2014), były wiceminister spraw zagranicznych. Specjalizuje się w historii współczesnej (w tym w historii PRL), polityce wschodniej Polski i Unii Europejskiej. W 2015 roku z Mariuszem Cieślikiem opublikował książkę „Jaruzelski. Życie paradoksalne”.

Aleksiej Stiepanow – pracownik Instytutu Historii Rosji RAN, współpracownik Rosyjskiej Fundacji Promocji Edukacji i Nauki, członek kolegium redakcyjnego „Roboczych i codziennych zapisków” Leonida Breżniewa. Specjalizuje się w historii II wojny światowej oraz epoce Chruszczowa. Jego ostatnia publikacja to:  От «освободительного похода» 1939 года до «доктрины Хрущева». Некоторые размышления о восточноевропейской политике СССР.

Piotr Długołęcki - sekretarz Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. Pracuje w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych od 2004 roku; absolwent Instytutu Historycznego oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował m.in. dwa tomy Polskich Dokumentów Dyplomatycznych (PDD 1959 i PDD 1976). Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w USA (2011/2012). Przygotowuje monografię o historii stosunków polsko-amerykańskich w latach siedemdziesiątych oraz dwa kolejne tomy Polskich Dokumentów Dyplomatycznych (PDD 1980 i PDD 1981).

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej