Architektura propagandy. Na linii Warszawa-Moskwa

W trakcie spotkania wraz z Igorem Ponosowem, Filipem Springerem i Grzegorzem Piątkiem porozmawialiśmy m.in. o tym: jaki jest charakter relacji zachodzących między człowiekiem, społeczeństwem a architekturą; jak forma przestrzenna determinuje nasze zachowania i wywiera wpływ na podejmowane przez nas działania; funkcji architektury jako środka propagandy politycznej, a także o ideologicznych fundamentach budownictwa socjalistycznego.

NOTKI O GOŚCIACH

Igor Ponosow – rosyjski artysta, założyciel i redaktor naczelny projektu on-line "Partizaning", autor wielu publikacji i projektów o sztuce ulicy w Rosji i przestrzeni poradzieckiej, a ponadto aktywizmie i kulturze miejskiej. Działalność kolektywu „Partizaning” opiera się na wyrażaniu sprzeciwu wobec aspołecznego charakteru architektury. Członkowie ruchu używają sztuki jako narzędzia do zmiany codziennej rzeczywistości architektonicznej w Rosji i walki o nowe formy reprezentacji państwa. Próbują podczas swoich happeningów poprawiać miejską przestrzeń, skłonić do przemyśleń o jej restrukturyzacji. Od 2013 roku kurator festiwalu „Делай Сам” („Zrób sam”), który koncentruje się na oddolnych inicjatywach w Rosji.

Filip Springer – reporter i fotograf. Publikuje w prasie ogólnopolskiej, regularnie współpracuje z tygodnikiem „Polityka”. Jego książka „Miedzianka. Historia znikania” znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike, finale Nagrody Literackiej Gdynia i finale Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Była także nominowana do: Nagrody za Książkę Historyczną Roku, Środkowoeuropejskiej Nagrody Literackiej Angelus i Nagrody Polskiego Towarzystwa Wydawców Prasy. W 2012 r. ukazała się druga książka „Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL”, a w kolejnych latach „Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach”, „Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni”, „13 pięter”, „Księga zachwytów” i ostatnia publikacja „Miasto Archipelag. Polska mniejszych miast”, wydana w 2016 r. Współpracował m.in. z PWSTiF w Łodzi, Amnesty International Polska, Greenpeace Polska, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Biurem Europejskiej Stolicy Kultury Katowice 2016, obecnie współpracuje z Instytutem Reportażu w Warszawie. Stypendysta Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2010), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010) oraz Narodowego Centrum Kultury (2012).

Grzegorz Piątek – krytyk architektury i kurator wystaw: w pawilonie polskim na XI Biennale Architektury w Wenecji „Hotel Polonia. The Afterlife of Buildings”, nagrodzonej Złotym Lwem za najlepszą ekspozycję narodową (z Jarosławem Trybusiem, 2008), „Open: Poland. Architecture and Identity” w Royal Institute of British Architects, Londyn (z Robem Wilsonem, 2009), „Modernizacion” na festiwalu PhotoEspana (z J. Trybusiem, 2010). Autor artykułów w książkach i katalogach, m.in.: „Notes from Warsaw” (Warszawa 2007), „Wallpaper City Guide. Warsaw” (Londyn 2008), „Architektura Polska/Polen Architektur” (Wiedeń 2008). Autor (z J. Trybusiem) przewodnika „Warschau. Ein thematisches Fuhrer durch Polens Hauptstadt” (Stuttgart 2009) i mapy „Use It. Warsaw”. W latach 2005-2011 redaktor w miesięczniku „Architektura-murator”. Autor cykli wykładów o architekturze w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Laureat Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 2008 rok oraz dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych za promocję Polski na świecie (2009). Autor aplikacji Warszawy w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (2011).

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.